Podpora projektů měst a obcí vyžadujících participaci obyvatel

Výzkumná skupina je připravena řešit smluvní výzkum, a to zejména (byť nikoli výhradně) pro města a obce a jejich rozvojové projekty. Ty zpravidla vyžadují znalost zkušeností, názorů, postojů a očekávání uživatelů budoucích výstupů rozvojových a jiných projektů či přímo vyžadují participaci obyvatel (participativní plánování ve smyslu zapojení občanů do procesu tvorby města či obce apod.). Tato výzkumná skupina vzniká v souvislosti s řešením jednoho takovéhoto smluvního výzkumu, který je realizován na objednávku města Jindřichův Hradec a jenž má být jedním z podkladů analytické části Územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna.

Členové skupiny

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

michal.simunek@vse.cz

vedoucí skupiny – QUAL, výzkumný design a strategie

doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

QUAN design a analýza, analýza systémů, tvorba modelů

Ing. Simona Bažantová

Ing. Simona Bažantová

QUAN design a analýza, eye-tracking

Mgr. Michal Hajdík

Mgr. Michal Hajdík

PR a propagace, DTP

Cíle v tvůrčí činnosti

Skupina má před sebou aktuálně jasný cíl, a to zrealizovat výzkum pro město Jindřichův Hradec. V tomto případě město prozatím požaduje výzkum pouze ve formě dotazníkového šetření v dotčené lokalitě. Vedoucí skupiny si v tomto ohledu klade za cíl vysvětlovat zástupcům měst a obcí, že participativní výzkum může (a měl by) využívat i řady jiných “otevřenějších” způsobů sběru dat (rozhovory, přímé pozorování, kulaté stoly, ohniskové skupiny, design služeb, kognitivní a senzorické mapování, photovoice techniky apod.), byť tyto jsou zpravidla časově náročnější. Výzkumná skupina je připravena provádět nejen dílčí šetření na zakázku, ale rovněž tak navrhovat a realizovat plán komplexní strategie výzkumu a komunikace, a to s ohledem na potřeby a možnosti zadavatele.

Předchozí výstupy tvůrčí činnosti

  • ŠIMŮNKOVÁ, Klára; ŠIMŮNEK, Michal. Gradual Stimulation of Respondents‘ Reflexivity: A Research Design for Studying Unreflexive Consumers. International Journal of Consumer Studies.2023. sv. 47, č. 4, s. 1609–1625.
  • AMBICA S.R.O. Adaptivní alertovací business intelligence systém. BARTOŠOVÁ, Jitka; BÍNA, Vladislav; HEMBERA, David; HOLAN, Adam; JELÍNEK, Petr; NOVOTNÝ, Matěj; PŘIBYL, Vladimír; SZYLAR, Josef. 2023. Dostupné z: https://www.ambica.cz/
  • BAŽANTOVÁ, Simona; NOVÁK, Michal. The Distracting Effect of Mobile Phones on Visual Attention in Consumer Decision-Making: a Gaze Behavior Perspective. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. 2024. ISSN 0959-3969.
  • GUNINA, Daria; BÍNA, Vladislav; FISCHER, Jakub; HAJDÍK, Michal; KINCL, Tomáš; MAZOUCH, Petr; NOVÁK, Michal. 20th International Conference on Research in Advertising (ICORIA2022). Frontiers of Advertising: Re-considering Its Shapes and Forms. 23. 6. 2022 – 25. 6. 2022, Prague University of Economics and Business. Dostupné z: https://fm.vse.cz/english/icoria-2022/