Katedra managementu

Katedra managementu zajišťuje výuku manažerských disciplín v bakalářském a magisterském studiu v prezenční, kombinované a mimořádné formě. Vybraní pedagogové jsou školiteli a vyučujícími v doktorském studijním programu fakulty. Východiskem výuky a další vědeckovýzkumné práce je management vyučovaný jako povinný předmět pro všechny studijní obory fakulty. Navazující předměty respektují systémový přístup k managementu z pohledu funkčního, rozhodovacího a informačního. Nabízené předměty jsou koncipované tak, aby student získal potřebnou sumu vědomostí a faktografických poznatků.

Na výuce se podílejí i odborníci z praxe, a to formou jednotlivých přednášek, mimosemestrálních kurzů, externí výuky, vedením závěrečných prací studentů, účastí na státních zkouškách a obhajobách. Do výuky jsou zařazovány i exkurze studentů do významných podnikových i veřejnoprávních subjektů.

Členové katedry se rozhodující měrou podílejí na výuce ve třech specializacích magisterského studia: Podnikový management (v české i anglické verzi), Marketing Management a Zdravotnický management.

Absolventi uvedených specializací nacházejí profesní uplatnění zejména v manažerských pozicích středního a vyššího managementu českých i zahraničních organizací ziskového a neziskového sektoru.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. 411 384 417 253
Ing. Pavel Čejka, PhD, MRes
Externí pracovník
Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Externí pracovník
411
Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. 418 384 417 251
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
Externí pracovník
Ing. Daniela Kandilaki, Ph.D. 427 384 417 289
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 505 384 417 154
Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
413 384 417 216
Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
Externí spolupracovník
228 384 417 238
Ing. Věra Králová, Ph.D. 215
Ing. Jana Krbová, Ph.D. 415 384 417 217
Ing. Mgr. Martin Luštický, Ph.D.
412 384 417 258
Ing. Martin Musil, Ph.D.
Vedoucí katedry
414 384 417 245
Ing. Michal Novák, Ph.D. 503 384 417 151
Ing. Jan Nový
Externí pracovník
411
doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. 427 384 417 289
Ing. Jana Pevná, Ph.D. 410 384 417 218
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. 420
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D. 413 384 417 216
prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 411
doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D. 419
Ing. Stanislav Tripes, Ph.D. 419 384 417 238
Ing. Tereza Vinšová 418 384 417 107
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. 410 384 417 218
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. 416

Doktorandi

Jméno Místnost Telefon
Ing. Valeriya Alferova 508
Ing. Markéta Dočekalová 509
Ing. Daria Gunina 104 384 417 117
Ing. Lucie Klattová 530
Ing. Martina Korecká 509
Ing. Iveta Musilová 509
Ing. Olga Oberreiterová 509
Ing. Ondřej Prchal 509
Ing. Helena Řepová 530
Ing. Anton Shavshukov 528
Mgr. Klára Šimůnková 327