Bakalářské studium

Přehled bakalářských studijních programů

Program management

Management

Cílem programu management je předat znalosti a dovednosti, které vyžadují nižší a střední manažerské pozice ve všech typech firem a organizací. Obecný, nespecializovaný přístup k managementu předává studentům oborově univerzální znalosti, díky nimž mohou po úspěšném dokončení zastávat vedoucí pozice v libovolné organizaci.

Předpokládaný počet přijatých studentů: 300

Profesní bakalář

Procesní řízení

Profesní bakalářský studijní program určený cílevědomým studentům, kteří chtějí v maximální možné míře propojit akademické vzdělání s reálnými zkušenostmi z praxe. Propojení s partnerskými organizacemi a odborníky z praxe dává studentům jedinečnou šanci získat know-how z reálné praxe a konzultovat vlastní či zadané projekty.

Předpokládaný počet přijatých studentů: 50


Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2023/2024 byly značně zjednodušeny. Fakulta managementu se tím snaží vyjít vstříc všem zájemcům o studium a usnadnit jim tak přechod na vysokou školu.

  1. Výběr bakalářského studijního programu podle individuálních preferencí studenta.

  2. Podání elektronické přihlášky na adrese https://prihlasky.vse.cz a uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením.

  3. Doložení tří předepsaných vysvědčení z české nebo slovenské střední školy na samostatném formuláři; rozhodující je celkový průměr všech známek.

  4. Při průměru do 2,0 je přijímací zkouška automaticky prominuta; při průměru nad 2,0 vstupuje s přepočteným počtem bodů do přijímací zkoušky.

  5. Prominutí přijímací zkoušky pro zájemce z českých nebo slovenských středních škol je možné i na základě testů společnosti SCIO.

  6. Zájemci, kteří nematurují na české nebo slovenské střední škole absolvují test OSP/VŠP.