Bakalářské studium

Přehled bakalářských studijních programů

Program management

Management

Cílem programu management je předat znalosti a dovednosti, které vyžadují nižší a střední manažerské pozice ve všech typech firem a organizací. Obecný, nespecializovaný přístup k managementu předává studentům oborově univerzální znalosti, díky nimž mohou po úspěšném dokončení zastávat vedoucí pozice v libovolné organizaci.

Předpokládaný počet přijatých studentů: 300

Profesní bakalář

Procesní řízení

Profesní bakalářský studijní program určený cílevědomým studentům, kteří chtějí v maximální možné míře propojit akademické vzdělání s reálnými zkušenostmi z praxe. Propojení s partnerskými organizacemi a odborníky z praxe dává studentům jedinečnou šanci získat know-how z reálné praxe a konzultovat vlastní či zadané projekty.

Předpokládaný počet přijatých studentů: 50


Jak postupovat u přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025?

Podmínky přijímacího řízení pro studium v bakalářských studijních programech jsme zjednodušili co nejvíce. Snažíme se tak vyjít vstříc všem zájemcům o studium a usnadnit jim přechod na vysokou školu.

  1. Vyber si bakalářský studijní program podle vlastních preferencí.

  2. Podej elektronické přihlášky na adrese https://prihlasky.vse.cz a uhraď poplatek spojený s přijímacím řízením.

  3. Dolož tři předepsaných vysvědčení z české nebo slovenské střední školy na samostatném formuláři; rozhodující je celkový průměr všech známek.

  4. Při průměru do 1,90 ti bude přijímací zkouška automaticky prominuta; při průměru nad 1,90 vstupuješ s přepočteným počtem bodů do přijímací zkoušky.

  5. Pokud přicházíš z české nebo slovenské střední školy, budeš skládat maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale nepodařilo se ti dosáhnout na průměr 1,90 z posledních tří vysvědčení, může ti být přijímací zkouška prominuta i na základě testů společnosti Scio.

  6. Pokud nematuruješ na české nebo slovenské střední škole z češtiny nebo slovenštiny, stačí absolvovat test Obecných studijních předpokladů / Všeobecných študijných predpokladov společnosti Scio.