Harmonogramy

Harmonogram akademického roku je v podstatě kalendář oficiálních dat, která je dobré znát a řídit se jimi. Dopředu jednoznačně určuje termíny základních a zásadních událostí, které se v průběhu akademického roku konají.

Další celoškolské termíny jsou uvedeny v příslušném harmonogramu akademického roku Vysoké školy ekonomické v Praze.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo měnit podle potřeby i již stanovené termíny, které nemají celoškolský charakter.