Studijní oddělení

Jak vyřešit nejčastější dotazy elektronickou formou?

V InSISu je v současné době možné vygenerovat nejen elektronické potvrzení o studiu (PDF soubor), které se automaticky digitálně podepíše, ale také potvrzení o průběhu studia a výpis studijních výsledků. Absolventi si mohou vygenerovat potvrzení o ukončení studia. Všechny dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině přes samostatné ikony.

Digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem.

Postup

  • Přihlášení do InSISu
  • Portál studenta
  • Aplikace Moje studium
  • Tisk dokumentů
  • Tisk elektronicky pečetěných dokumentů
  • Vybraný dokument se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí a nejpozději do hodiny bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů

Elektronické potvrzení o studiu se vydává pro aktuální semestr.

Pravost podpisu lze ověřit v samostatných aplikacích na prohlížení PDF souboru, např. Acrobat Reader. Při zobrazení souboru ve webovém prohlížeči nejde ověřit platnost digitální podpisu. Je možné, že někde budou vyžadovat potvrzení o studiu v papírové podobě. V tomto případě mohou studenti s PDF souborem na USB flash disku dojít na kontaktní místo CzechPoint (pošta, většina obecních úřadů), a zde si nechat za poplatek vytisknout úředně ověřenou kopii potvrzení o studiu.


Úřední hodiny

Den  
Pondělí9:00 – 11:0013:00 – 14:00
Úterý9:00 – 11:0013:00 – 14:00
Středa9:00 – 11:0013:00 – 14:00
Čtvrtek9:00 – 11:0013:00 – 14:00
Pátek mimo termíny soustředění kombinované formy studiaNení úřední den
Pátek v termínech soustředění kombinované formy studia9:00 – 11:0013:00 – 18:00
Sobota v termínech soustředění kombinované formy studia9:00 – 13:00

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Ing. Přibil Jiří
proděkan pro pedagogickou činnost
304 384 417 204 jiri.pribil@vse.cz
Mrázková Věra

vedoucí studijního oddělení

336 384 417 103 vera.mrazkova@vse.cz
Hajnová Hana 335 384 417 104 hana.hajnova@vse.cz
Bromová Monika 335 384 417 102 monika.bromova@vse.cz
Mgr. Míková Irena
administrátor doktorského studia
406 384 417 235 irena.mikova@vse.cz
Bc. Bindrová Alena
administrátor mimořádného studia
405 384 417 206 alena.bindrova@vse.cz