Buddy program

Buddy Program se snaží zahraničním studentům, kteří přijedou na VŠE, co nejvíce ulehčit a zpříjemnit jejich pobyt. Buddies se o zahraniční studenty starají především v prvních týdnech pobytu. Buddy vyzvedne studenta na letišti nebo na nádraží, pomůže mu s ubytováním, ukáže mu školu, město, dá mu praktické rady a seznámí ho s ostatními studenty. Buddy by ale měl být kamarádem i během semestru, tj. být někým, na koho se může zahraniční student kdykoli obrátit a požádat o radu nebo o pomoc.


Proč se přihlásit do Buddy Programu?

  • získáte nové přátele a můžete navázat kontakty do zahraničí
  • budete mít možnost konverzace v cizím jazyce
  • získáte nové zkušenosti
  • získáte 10 bodů do výběrového řízení pro výměnné pobyty v zahraničí (ERASMUS)
  • Více informací

Studenti Fakulty managementu mají dvě základní možnosti, jak se do Buddy programu zapojit:

  1. péče o výměnné zahraniční studenty
  2. péče o zahraniční studenty v rámci programů krátkodobé příjezdové mobility

Studenti, kteří se rozhodnou zapojit se do Buddy programu, se musí registrovat a projít výběrovým řízením. Studenti Fakulty managementu mají v tomto zjednodušená pravidla, kdy postupují takto:

  1. na základě výzvy o vyhlášení výběrového řízení informují o svém zájmu koordinátorku zahraničních výjezdů
  2. absolvují krátký pohovor o jejich očekáváních, předchozích zkušenostech a záměrech vycestovat jako výměnní studenti
  3. domluví se na konkrétních aktivitách realizovaných v roli studentského Buddy

Body za účast v Buddy programu lze započítat nejpozději za semestr před výběrovým řízením. Získané body „neztrácejí svou platnost“. Body je možné využít kdykoli během bakalářského studia a i do magisterského výběrového řízení se počítají body získané v bakalářském studiu, a to i pokud student již byl během tohoto stupně studia na výjezdu.


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office