Formuláře žádostí

V rámci procesu digitalizace a minimalizace administrativy bylo pro účely oficiální komunikace se studijním oddělením ve studijním informačním systému zpřístupněno Kontaktní centrum. Jeho prostřednictvím je možné podávat všechny oficiální dotazy, žádosti a řešit veškerou studijní agendu. V současné době tak není potřeba žádné komplikované vyplňování dokumentů a jejich tisk, vše lze pohodlně vyřešit elektronickou cestou právě přes Kontaktní centrum. V něm je veškerá komunikace a aktivita archivována a přehledně zobrazuje stav řešení problémů či žádostí.