Seznam školitelů

Seznam školitelů je orientační. Témata prací se pravidelně nevypisují. Studenti zpravidla mívají již vlastní představu tématu, kterou po dohodě se zvoleným školitelem ještě více či méně upravují. Dle požadavků je nutné zvolené téma konzultovat s potenciálním školitelem ještě před podáním přihlášky a především mít potvrzeno, že dotyčný má volnou školitelskou kapacitu a je ochoten být školitelem daného studenta a zvoleného tématu. Máte-li již určitou představu o zaměření své práce a nevíte přesně, na koho z profesorů či docentů, kteří mohou být na FM školiteli, se obrátit, doporučuje se toto ještě konzultovat s vedoucím příslušné katedry:

  • Katedra managementu (zaměření management veřejné a podnikatelské sféry, marketing, daně atd.) – vedoucí Ing. Petra Kozáková, Ph.D., petra.kozakova@vse.cz
  • Katedra exaktních metod (zaměření informatika, statistika, matematika, teorie rozhodování, optimalizační metody a aplikace uvedených disciplín do managementu) – vedoucí Ing. Lucie Váchová, Ph.D., lucie.vachova@vse.cz
  • Katedra společenských věd (zaměření psychologie, sociologie, právo, ekonomie, resp. soft skills a jejich uplatnění v oblasti managementu) – vedoucí Ing. Jiří Vopátek, Ph.D, jiri.vopatek@vse.cz

Seznam školitelů