Identifikace rizikových veřejných zakázek, nestandardní chování zadavatelů

Cílem pracovní skupiny je navázat na výstupní zprávu Detekce rizikových veřejných zakázek (TAČR, Program Omega) v rámci projektu Empirické modely manipulace s veřejnými zakázkami a provést průřezovou srovnávací regionální analýzu v rámci ČR s hodnocením základních principů pro veřejné zakázky zejména u nadlimitních veřejných zakázek spolu s vyhodnocením:

  1. rizikových faktorů veřejných zakázek
  2. omezování soutěživosti
  3. firem, které se ucházejí o veřejné zakázky; které firmy následně byly pro realizaci veřejné zakázky vybrány (= zvítězily) dle regionálního hlediska (kraje, obce s rozšířenou působností)

Členové týmu

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

jiri.vopatek@vse.cz

veřejné finance

 

Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M.

Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M.

legislativa

Ing. Petra Kozáková, Ph.D.

Ing. Petra Kozáková, Ph.D.

ekonomika

Cíle tvůrčí činnosti

  • publikovat nalezené výsledky spolu s metodikou

Předchozí výstupy tvůrčí činnosti