Přehled magisterských předmětů

Aktuální skladbu předmětů určuje tzv. studijní plán. Ten aktuální je pro magisterské navazující studium platný od akademického roku 2020/2021. Rozdělen je do několika bloků podle volitelnosti předmětů. Povinné předměty je potřeba odstudovat všechny, z bloku povinně volitelných je potřeba odstudovat určitý počet. V navazujícím magisterském studiu je potřeba si rovněž zvolit vedlejší specializaci, podle níž se následně volí i předměty. Následující tabulky přehledně ukazují jednotlivé bloky a doporučené semestry, během nichž je vhodné dané předměty odstudovat. Doporučení jsou však pouze orientační, předměty je možno absolvovat kdykoliv v návaznosti na tom, zda jsou aktuálně vypsány a zda k jejich dokončení není potřeba mít odstudován jiný předmět (tzv. studijní prerekvizity).

Povinné předměty

Předmět 1 2 3 4
Diplomový seminář
Ekonomie a hospodářská politika
Management udržitelného rozvoje
Manažerská ekonomika
Manažerská informatika
Manažerské rozhodování
Strategický management
Strategický marketing
Výzkumné metody v managementu

Povinně volitelné předměty

Předmět 1 2 3 4
Odborná praxe (primárně pro studenty prezenční formy studia)
Podnikatelská politika
Právo (Trestní odpovědnost)
Regionální management
Sociální systém ČR
Účetnictví
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Specializace Podnikový management

Předmět 1 2 3 4
Mezinárodní management
Modelování v managementu
Organizační design
Podnikové finance
Oceňování podniku

Specializace Marketing management

Předmět 1 2 3 4
Brand management
Marketing služeb
Marketingová simulace
Online marketing
Spotřebitelské chování

Specializace Znalostní management

 

Předmět 1 2 3 4
Databázové systémy
Management informačních systémů
Modelování v ekonomii a managementu
Řízení dodavatelských řetězců
Znalostní management

Specializace Management zdravotnictví

Předmět 1 2 3 4
Ekonomika a financování zdravotnictví
Marketing ve zdravotnictví
Metody ekonomického hodnocení zdravotnických programů
Organizace a managementve zdravotnictví
Technické a strategické nástroje ve zdravotnictví

Specializace Business management (pouze prezenční studium)

Předmět 1 2 3 4
International Management
Modeling in Management
Organizational design
Business Finance
Business valuation
Minor Field Comprehensive Exam