Program Procesní řízení

O čem je program procesní řízení?

Program procesní řízení je profesní bakalářský studijní program, jehož cílem je maximální možná míra propojení studia s praxí. Studenti, kteří úspěšně absolvují tento program se tak stávají odborníky na danou oblast a mohou se uplatnit v celé řadě profesí především na úrovni nižšího a středního managementu ve všech typech firem a organizací.
Značná část výuky i samotného studia probíhá ve spolupráci s partnerskými organizacemi fakulty a s dalšími odborníky z praxe, což přináší jedinečný benefit v podobě náhledu do reálné praxe v organizacích. Témata těchto přednášek a workshopů se vždy odvíjí od aktuálního dění a trendů. Studenti programu Procesní řízení získají řadu praktických zkušeností a dovedností především prostřednictvím povinné praxe, která probíhá ve 3. ročníku. V průběhu praxe se stávají součástí vybrané organizace či firmy, kde jsou pod odborným mentoringem školitelů. Ti jim v závěru praxe předávají hodnocení a zpětnou vazbu.
Praktická rovina studijního programu rovněž zahrnuje řešení reálných problémů, které v podobě projektů zadávají studentům zástupci partnerských organizací. Ti se studenty jejich projekty průběžně konzultují a vyhodnocují jejich přístup a přínos.

Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku


Je pro mě procesní řízení vhodné?

Jedinou podmínkou pro studium je dokončené středoškolské vzdělání s maturitou. Program jsme postavili na míru pro všechny, kdo chtějí z vysokoškolského bakalářského studia vytěžit maximum pro svou budoucí profesní kariéru. Na rozdíl od bakalářského programu Management, který je zaměřen více teoreticky, je u Procesního řízení předpokládána větší cílevědomost, aktivita a snaha o co největší osobní rozvoj. Pokud už teď máš unikátní plány a vize na vlastní projekty či start-upy, ale potřebují získat potřebné manažerské know-how k tomu, aby ti jejich realizace šla jako po másle, je pro tebe tento program jako stvořený. Doslova. Pokud cíleně směřuješ k praxi, chceš si třeba udělat „jenom bakaláře“ a hned poté začít pracovat či podnikat, zkrátka pokud chceš v co největší míře propojit teorii s praxí, zvol si procesní řízení.

Tento program můžeš studovat pouze ve formě prezenční. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku, která je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Důvod pro pouze prezenční formu je jednoduchý – ve třetím ročníku tě bude čekat povinná praxe. Během ní se staneš součástí individuálně vybrané partnerské organizace, v níž budeš muset odpracovat 520 hodin, což odpovídá přibližně 3 měsícům na plný úvazek.


Jak bude vypadat rozvrh a jaké předměty tě čekají?

Jak přesně bude vypadat tvůj rozvrh v prvním ročníku, kdy budeš mít jakou hodinu, to ti teď ještě neřekneme, dozvíš se to až před začátkem samotného semestru. V prvním semestru studia mají však budeš mít jistotu – rozvrh ti pevně stanovíme. Nechceme tě stresovat tím, že by tě ještě před začátkem školního roku čekal výběr předmětů, jejich registrace a zápis, proto od nás na prvního půl roku dostaneš vše připraveno, usnadní ti to tvůj vysokoškolský start v novém městě. Každý další semestr si pak už budeš volit předměty podle svého uvážení a budeš si moci částečně přizpůsobit rozvrh tak, aby ti obsahově a časově co nejvíce vyhovoval.

Obsah bakalářského studijního programu Procesní řízení určuje takzvaný studijní plán. Ten je rozdělen do dvou základních bloků. Povinné předměty je potřeba odstudovat úspěšně beze zbytku, v bloku volitelných předmětů si lze vybrat dle vlastních preferencí. V následujících tabulkách je vše přehledně rozděleno do jednotlivých bloků včetně doporučeného ročníku studia, kdy by měly být předměty odstudovány.

Předmět 1 2 3
Ekonomika podniku
Finanční řízení podniku
Informatika
Komunikační dovednosti a rétorika
Makroekonomie a hospodářská politika
Mikroekonomie
Management lidských zdrojů
Matematika pro manažery
Projektový management
Manažerské účetnictví
Operační management 1
Operační management 2
Seminář k aplikační práci
Odborná praxe
Odborné semináře
Právo
Psychologie
Sociologie
Úvod do marketingu
Základy managementu
Základy daní
Základy finančního účetnictví
Základy statistiky
Předmět 1 2 3
Aplikační projekt
Lean management
Manažerská etika
Auditing pro manažery
Podnikové informační systémy
Marketingová komunikace
Procesní management
Projektový management v praxi
Řízení krize
Nové trendy v marketingu a managementu
Základy simulace a modelování
Udržitelné podnikání

S důrazem na praxi

Ze zkušenosti víme, že budoucí zaměstnavatelé kladou čím dál větší důraz na praxi. V bakalářském studijním programu Procesní řízení získáš praxi již v průběhu studia. V průběhu posledních let jsme si vybudovali ustálenou síť partnerských organizací, které pravidelně nabízejí studentům možnost tzv. odborné praxe. Jedná se o nepovinnou, volitelnou součást studia, která bude vždy záviset na tvých individuálních časových i osobnostních možnostech. Síť našich partnerských organizací je opravdu široká a zahrnuje jak organizace v soukromém tak i veřejném sektoru. Mezi vybrané můžeme zařadit například společnost dm drogerie markt s.r.o., s níž v posledních letech intenzivně spolupracujeme na řešení aplikačních projektů a která naše studenty cíleně vyhledává, nebo třeba nadnárodní společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko či LIDL. A protože jsme plně propojeni s naším domovským městem, Jindřichovým Hradcem, je jedním z partnerů právě i Město Jindřichův Hradec či místní pobočka Jihočeské hospodářské komory, která podporuje veškeré podnikatelské aktivity.

dm drogerie markt
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
Jihočeská hospodářská komora
Město Jindřichův Hradec

Studuj i v zahraničí

Táhne tě to do zahraničí? Skvělý nápad! Už v průběhu studia budeš mít neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, tvé možnosti při výběru vytoužené cílové země tak budou téměř neomezené. S naší fakultou navíc dostaneš vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory (tím se odlišujeme od valné většiny nejen ostatních vysokých škol v České republice, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze).

Učebny, počítačové sály, chill-out zóny. Kde budeš studovat?

V průběhu posledních let jsme celou budovu protáhli řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patříme mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Na tebe tak bude čekat nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsme plně modernizovali tak, aby ti nabídly maximální možný komfort i v průběhu delší výuky. Samozřejmostí tak jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích. V celé budově máme navíc pokrytu signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž budeš mít automaticky přístup zdarma. Čekat na tebe bude taky řada chill-out zón, kde si budeš moci odpočinout a načerpat síly mezi přednáškami.

Kromě toho všeho je tu naše moderní knihovna. Na třech patrech tu najdeš nejen rozsáhlý fond odborné literatury, ale také prostorné coworkingové kóje, které oceníš při samostudiu, při vlastní nebo týmové práci nebo při přípravě vlastních projektů. Čeká tu na tebe rovněž řada počítačových sálů, z nichž některé můžeš využívat téměř kdykoliv mimo výuku. A aby toho nebylo málo, budeš mít s námi možnost využívat zdarma například až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365 či jiné aplikace.

Máš jakýkoliv dotaz?   Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku