Fakulta managementu: LEGO® Serious Play®

Co je LEGO® Serious Play® method?

LEGO® Serious Play® je technika facilitovaných setkání a workshopů, která využívá kostky LEGO® jako prostředek pro komunikaci, řešení problémů a posilování kreativního myšlení. Účastníci kurzů staví modely pomocí kostek LEGO®, pomocí nichž reprezentují nápady a postřehy. Poté tyto modely používají k diskuzi a zkoumání složitých problémů. Metoda podporuje aktivní účast, podporuje kreativní myšlení a spolupráci, a poskytuje sdílenou platformu pro diskusi o složitých konceptech. Metodu LEGO® Serious Play® používají organizace po celém světě ke zlepšení komunikace, vylepšení inovací a zvýšení výkonnosti týmu.

Náplň workshopu LEGO® Serious Play®

Metodu LEGO® Serious Play® lze použít k výuce inovativního přístupu tím, že studentům poskytuje strukturovaný a hravý způsob, jak zkoumat a experimentovat s novými nápady a koncepty. V rámci workshopu budou účastníci seznámeni se základními kroky při použití metody. Následně jim bude prezentován specifický problém, přičemž jejich cílem bude jej vyřešit pomocí hraní si s kostkami LEGO®. Ano, čtete správně – i složité strukturální problémy se dají řešit hravě a s úsměvem. Jak ostatně říká zakladatel The National Institute for Play, Dr. Stuart Brown: „Opakem hry není práce, ale deprese.“ Pojďme se tedy naučit, jak se dá dělat práce hrou a zlepšeme si tak naše dušení zdraví.

Registruj se


Kdy, kde a pro koho?

  • Čtvrtek 30. března 2023
  • 14:00 – 17:00
  • Místnost 110
  • Pouze pro studenty Fakulty managementu

S kým?

Jan Závodný Pospíšil

Jan Závodný Pospíšil

Fakulta managementu: LEGO® Serious Play®