Komerční prezentace služeb či produktů

Vzhledem k vysoké frekvenci návštěvnosti budovy Fakulty managementu nejen studenty řádného studia, ale i účastníky různých vzdělávacích a společenských akcí je možné využít nabídku komerční prezentace produktů a služeb. 

Fakulta v této oblasti nabízí k využití celkem osm nástěnných reklamních ploch o rozměrech 707 x 1000 mm (tiskový formát B1). Šest reklamních ploch je umístěno v prvním nadzemním podlaží v prostoru vstupní části dvorany, kde se studenti i návštěvníci fakulty nejčastěji setkávají jak individuálně, tak i při konání různých akcí. Další dvě reklamní plochy se nacházejí v druhém nadzemním podlaží v propojovací chodbě mezi administrativní a výukovou částí podlaží, kde se nachází ediční oddělení fakulty. 

Cena pronájmu se odvíjí od počtu pronajímaných reklamních ploch, kdy preferované je využití všech nabízených ploch jedním subjektem. Cena rovněž zohledňuje délku pronájmu ploch (týdenní nebo měsíční doba pronájmu).