Pronájem prostor

Budova Fakulty managementu prošla v posledních letech řadou náročných rekonstrukcí, díky nimž se proměnila v jedno z nejmodernějších vysokoškolských pracovišť v České republice. Své prostory nabízí i v rámci komerčního pronájmu.

Nabídka zahrnuje pronájem přednáškových, konferenčních či počítačových sálů pro akce nejrůznějšího charakteru, ať už se jedná o konference, školení, přednášky, výjezdní zasedání, nebo pracovní či společenská setkání. S pronájmem jsou spojeny kompletní služby zahrnující přípravu prostor, technického vybavení či uživatelskou technickou podporu. V případě zájmu jsme schopni zajistit i občerstvení pro účastníky akcí a šatnu.

Cena pronájmu závisí na typu a velikosti pronajímaných prostor a rovněž i na požadovaných doplňkových službách. Z pohledu fakulty jde o doplňkovou činnost, která umožňuje efektivnější využití prostor mimo výuku či jiné fakultní akce, s čímž jsou spojeny velmi příznivé ceny pronájmu nesrovnatelné s pronájmy komerčními. Svým partnerským organizacím navíc nabízí v této oblasti výrazné slevy. 


Přednáškové místnosti a sály 

V prostorách budovy se nachází patnáct místností a sálů, v nichž je možné pořádat školení či konference. Kapacita místností se pohybuje od malých místností pro 20 osob, přes středně velké místnosti pro přibližně 50-80 osob až po sály s kapacitou přesahující 100 míst.

Všechny místnosti i sály jsou vybaveny kompletní výpočetní i audio­ video technikou a prezentačními systémy. Menší sály disponují základním vybavením, do nějž spadá počítač, dataprojektor a ozvučení, samozřejmostí jsou tradiční nástěnné či flip-chartové tabule. Větší sály jsou nad to vybaveny rovněž vizualizéry, DVD přehrávači, multiprojekční technologií a mikrofony pro řečníky. Rovněž je zde možnost připojit do systému vlastní notebook či jiné zařízení. Místa pro účastníky jsou vybavena elektrickými zásuvkami. Po předchozí domluvě lze zpřístupnit také bezdrátovou síť.

Zasedací místnosti 

Pro menší, uzavřená setkání či jednání jsou k dispozici čtyři zasedací místnosti. Stejně jako všechny ostatní místnosti a sály, i zasedací místnosti jsou plně vybaveny výpočetní technikou, dataprojektory, ozvučením a tabulemi či flip-charty.

Sály s výpočetní technikou 

Pro účely školení nabízí fakulta sály s výpočetní technikou. Celkem pět moderně vybavených počítačových sálů s celkovou kapacitou 146 počítačů je rozloženo následujícím způsobem:

  • místnost 320: 15 počítačů+ 1 pro lektora kurzu
  • místnost 539: 30 počítačů+ 1 pro lektora kurzu
  • místnost 540: 36 počítačů+ 1 pro lektora kurzu
  • místnost 565: 24 počítačů+ 1 pro lektora kurzu
  • místnost 566: 36 počítačů+ 1 pro lektora kurzu

Pozn.: Učebny 565 a 566 lze díky mobilní příčce spojit do velkého počítačového sálu s celkovou kapacitou 60 počítačů. 

Stejně jako všechny ostatní místnosti jsou i počítačové sály vybaveny dataprojektory a kompletním ozvučením. K dispozici jsou rovněž prezentační nástroje Smart.

Softwarové vybavení počítačů obsahuje vždy nejaktuálnější verze operačního systém Microsoft Windows, kompletní kancelářský balík Microsoft Office včetně aplikace Microsoft Project, grafické programy, statistické aplikace či účetní software. Po předchozí domluvě jsme schopni zajistit rovněž instalaci vámi požadovaného softwaru.

Nová dvorana 

Pro  větší  setkání   neformálního   charakteru   je  k dispozici moderní, prostorná dvorana. Zde můžete vašim akcím dodat slavnostní nádech a atmosféru jedinečnosti. Dvorana je ideálním místem pro pořádání oslav a rautů.


Plochy pro komerční prezentaci produktů a služeb 

Vzhledem k vysoké frekvenci návštěvnosti budovy Fakulty managementu nejen studenty řádného studia, ale i účastníky různých vzdělávacích a společenských akcí je možné využít nabídku komerční prezentace produktů a služeb. 

Fakulta v této oblasti nabízí k využití celkem osm nástěnných reklamních ploch o rozměrech 70 x 100 cm (formát B1). Šest reklamních ploch je umístěno v prvním nadzemním podlaží v prostoru vstupní části dvorany, kde se studenti i návštěvníci fakulty nejčastěji setkávají jak individuálně, tak i při konání různých akcí. Další dvě reklamní plochy se nacházejí v druhém nadzemním podlaží v propojovací chodbě mezi administrativní a výukovou částí podlaží, kde se nachází ediční oddělení fakulty. 

Cena pronájmu se odvíjí od počtu pronajímaných reklamních ploch, kdy preferované je využití všech nabízených ploch jedním subjektem. Dále cena zohledňuje délku pronájmu ploch (týdenní nebo měsíční doba pronájmu).