Středoškolská odborná činnost

Fakulta managementu je zapojena do podpory středoškolských prací v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost. Studentům středních škol nabízí aktivní spolupráci na konzultaci jejich témat, které si studenti připraví sami, případně si mohou vybrat z oblasti našich mentorů.

Témata pro 45. ročník SOČ

  • Zájem českých studentů o studium v zahraničí (analýza, diskuse výsledků)
  • Strategie monetizace aktivit na sociálních sítí
  • Zájem zahraničních studentů o studium v ČR (analýza, diskuse výsledků)
  • Kaizen všude kolem nás
  • Problematika finančního řízení podniku a jeho finanční analýzy (specifikovaná oblast)
  • Proč stojí Apple nejvíc?
  • Business model hudebního průmyslu ve 21. století
  • Fenomén kryptoměn: ujel všem vlak nebo má smysl investovat i dnes? (Pohled středoškoláka).
  • Strategie přípravy na testy/zkoušky: jak se učí středoškoláci? (Definování důležitých kritérií, vnímaná složitost, typ zkoušky, důležitost aj.)

Tým mentorů z Fakulty managementu

Ing. Jana Pevná, Ph.D.

Ing. Jana Pevná, Ph.D.

oblast financování podniku

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

oblast podnikání, podnikatelské plány, udržitelnost

doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

oblast oceňování podniku

Ing. Veronika Vašíčková

Ing. Veronika Vašíčková

oblast lean managementu

Ing. Martin Rod

Ing. Martin Rod

Oblast systémové dynamiky a BI