Program Management

Charakteristika studijního programu

Program management připravuje studenty pro práci na pozicích ve středním a vyšším managementu všech druhů firem a organizací. Absolventi dokáží koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění strategických cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle stanovit. Nejdůležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny v průběhu studia, tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit a budovat sebe, vztahy, organizaci a řídit změny. Kromě těchto manažerských dovedností jsou absolventi schopni využívat ekonomické nástroje potřebné k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí. Absolventi Fakulty managementu nacházejí bez problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru.

Studium je určeno pro absolventy všech typů středních škol, kteří zakončí nejpozději v roce 2023 střední školu maturitní zkouškou. Typ střední školy pro volbu tohoto studijního programu nehraje roli. Zatímco absolventi obchodních akademií či ekonomických lyceí budou mít již před zahájením studia na Fakultě managementu vyšší znalosti z odborných předmětů (ekonomie, management, účetnictví apod.), studenti gymnázií budou přicházet s lepšími znalostmi exaktních předmětů (matematika). Úvod do všech předmětů je však postaven tak, aby tyto případné rozdíly srovnal a všem zájemcům o studium tak nastavil rovné podmínky pro úspěšné zvládnutí jednotlivých předmětů.

Tento program lze studovat ve formě prezenční a ve formě kombinované. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku. Ta je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Kombinovaná forma studia je pak určena především pro ty, kteří chtějí skloubit studium na vysoké škole s prací či jinými závazky (například se souběžným prezenčním studiem na jiné vysoké škole). V průběhu semestru se studenti účastní 4 intenzivních víkendových soustředění přímo na Fakultě managementu, zbytek je pak ve formě samostudia.

První semestr studia mají studenti obou forem rozvrh pevně stanoven, což jim značně usnadňuje vstup do vysokoškolského života. Každý další semestr si pak již volí předměty dle svého uvážení. Díky tomu si mohou částečně přizpůsobit rozvrh tak, aby jim obsahově a časově co nejvíce vyhovoval.

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 jsme značně zjednodušili.

Zjisti podmínky

Přihlášky

Přihlášku můžeš podat od
1. prosince 2023 do 30. dubna 2024.

Podej přihlášku

Studijní plán

Jaké předměty v rámci programu Management budeš studovat?

Přehled předmětů

 

Získej praxi už v průběhu studia

Ze zkušenosti víme, že budoucí zaměstnavatelé kladou čím dál větší důraz na praxi. S námi budeš moci v bakalářském studijním programu Management získat praxi již v průběhu studia. V průběhu posledních let jsme si vybudovali ustálenou síť partnerských organizací, které pravidelně nabízejí studentům možnost tzv. odborné praxe. Jedná se o nepovinnou, volitelnou součást studia, která bude vždy záviset na tvých individuálních časových i osobnostních možnostech. Další možností pro získání praxe je Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který pořádá Vysoká škola ekonomický v Praze a kde pokaždé najdeš na 600 nabídek praxí, stáží či trainee programů od více než stovky renomovaných společností.

Studuj i v zahraničí

Táhne tě to do zahraničí? Skvělý nápad! Už v průběhu studia budeš mít neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, tvé možnosti při výběru vytoužené cílové země tak budou téměř neomezené. S naší fakultou navíc dostaneš vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory (tím se odlišujeme od valné většiny nejen ostatních vysokých škol v České republice, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze).

Učebny, počítačové sály, chill-out zóny. Kde budeš studovat?

V průběhu posledních let jsme celou budovu protáhli řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patříme mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Na tebe tak bude čekat nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsme plně modernizovali tak, aby ti nabídly maximální možný komfort i v průběhu delší výuky. Samozřejmostí tak jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích. V celé budově máme navíc pokrytu signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž budeš mít automaticky přístup zdarma. Čekat na tebe bude taky řada chill-out zón, kde si budeš moci odpočinout a načerpat síly mezi přednáškami.

Kromě toho všeho je tu naše moderní knihovna. Na třech patrech tu najdeš nejen rozsáhlý fond odborné literatury, ale také prostorné coworkingové kóje, které oceníš při samostudiu, při vlastní nebo týmové práci nebo při přípravě vlastních projektů. Čeká tu na tebe rovněž řada počítačových sálů, z nichž některé můžeš využívat téměř kdykoliv mimo výuku. A aby toho nebylo málo, budeš mít s námi možnost využívat zdarma například až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365 či jiné aplikace.

Chceš se na cokoliv zeptat?

Stačí nám napsat a my ti co nejdříve zodpovíme jakýkoliv dotaz.

Zeptej se