Program Management

Charakteristika studijního programu

Program management připravuje studenty pro práci na pozicích ve středním a vyšším managementu všech druhů firem a organizací. Absolventi dokáží koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění strategických cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle stanovit. Nejdůležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny v průběhu studia, tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit a budovat sebe, vztahy, organizaci a řídit změny. Kromě těchto manažerských dovedností jsou absolventi schopni využívat ekonomické nástroje potřebné k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí. Absolventi Fakulty managementu nacházejí bez problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru.

Studium je určeno pro absolventy všech typů středních škol, kteří zakončí nejpozději v roce 2023 střední školu maturitní zkouškou. Typ střední školy pro volbu tohoto studijního programu nehraje roli. Zatímco absolventi obchodních akademií či ekonomických lyceí budou mít již před zahájením studia na Fakultě managementu vyšší znalosti z odborných předmětů (ekonomie, management, účetnictví apod.), studenti gymnázií budou přicházet s lepšími znalostmi exaktních předmětů (matematika). Úvod do všech předmětů je však postaven tak, aby tyto případné rozdíly srovnal a všem zájemcům o studium tak nastavil rovné podmínky pro úspěšné zvládnutí jednotlivých předmětů.

Tento program lze studovat ve formě prezenční a ve formě kombinované. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku. Ta je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Kombinovaná forma studia je pak určena především pro ty, kteří chtějí skloubit studium na vysoké škole s prací či jinými závazky (například se souběžným prezenčním studiem na jiné vysoké škole). V průběhu semestru se studenti účastní 4 intenzivních víkendových soustředění přímo na Fakultě managementu, zbytek je pak ve formě samostudia.

První semestr studia mají studenti obou forem rozvrh pevně stanoven, což jim značně usnadňuje vstup do vysokoškolského života. Každý další semestr si pak již volí předměty dle svého uvážení. Díky tomu si mohou částečně přizpůsobit rozvrh tak, aby jim obsahově a časově co nejvíce vyhovoval.

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 jsme značně zjednodušili.

Zjisti podmínky

Přihlášky

Podání přihlášek je možné od
1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023.

Podej přihlášku

Studijní plán

Jaké předměty se v rámci programu Management vyučují?

Přehled předmětů

 

Praxe v průběhu studia

Protože je na praxi od budoucích potenciálních zaměstnavatelů kladen čím dál větší důraz, nabízíme studentům programu management získání praxe již v průběhu studia. Fakulta v průběhu posledních let vybudovala ustálenou síť partnerských organizací, které pravidelně nabízejí studentům možnost tzv. odborné praxe. Jedná se o nepovinnou, volitelnou součást studia, která vždy závisí na individuálních časových i osobnostních možnostech studentů. Další možností pro získání praxe je Veletrh pracovních příležitostí, který každoročně pořádají sami studenti Fakulty managementu.

Studium v zahraničí

V průběhu studia mají studenti neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, studenti tak mají velmi široké možnosti při výběru své vytoužené cílové země. Fakulta managementu všem studentům, kteří se rozhodnou zahraniční studijní pobyt či stáž absolvovat, navíc poskytuje vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory, čímž se výrazně odlišuje od nejen od jiných vysokých škol, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zázemí a vybavení

Budova Fakulty managementu prošla v průběhu posledních let řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patří mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Studentům nabízí nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsou plně modernizované a nabízí vysoký komfort i v průběhu delší výuky (samozřejmostí jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích). Celá budova je pokryta signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž mají studenti automaticky přístup zdarma. V prostorách celé budovy se nachází celá řada klidových chill-out zón, které studenti využívají mezi přednáškami.

Moderní knihovna Fakulty managementu disponuje na třech patrech nejen rozsáhlým fondem odborné literatury, ale rovněž řadou prostorných coworkingových kójí, které studenti využívají pro samostudium, individuální i skupinové práce neb přípravu vlastních projektů. Studentům je k dispozici rovněž řada počítačových laboratoří, z nichž některé mohou sami využívat kdykoliv mimo výuku. Každý student má navíc jedinečnou možnost využívat zdarma až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365. Studenti Fakulty managementu mohou navíc zdarma získat i další aplikace či verze operačních systémů společnosti Microsoft.

Dotazy

Všechny nejasnosti nebo případné dotazy rádi rychle zodpovíme.

Zeptej se