Realizované spolupráce

 • Spolupráce na přípravě Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec
 • oborné kurzy pro Českou lékařskou komoru, spol. Pollmann CZ, s.r.o., Memco CZ, s.r.o., Technika denního světla, s.r.o., Gaudlitz Precision, s.r.o., Husky – KTW, s.r.o. a řadu dalších 
 • spolupráce s firmou Mediaresearch, a.s. v oblasti dataminingu 
 • spolupráce při tvorbě strategických  dokumentů  pro  Místní  akční  skupinu  Česká  Kanada, Místní akční skupinu Lužnicko a Destinační management Česká Kanada, z.s. 
 • zpracování socioekonomických analýz pro Mikroregion Jindřichohradecko 
 • zpracování výsledků dotazníkového šetření v rámci projektu zaměřeného na vyhodnocování výkonnosti destinací metodou 3E pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism 
 • zpracování studie Voda v krajině ve spolupráci s MÚ Přeštice, Krajským pozemkovým úřadem v Plzni a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje 
 • realizace projektu Institucionální architektura důchodového systému na MPSV ČR 
 • realizace projektu „Interreg CENTRAL EUROPE: ENTER-transfer: Advancement of the economic and social innovation through the creation of the environment enabling business succession“ se zaměřením na problematiku nástupnictví v rodinných firmách 
 • realizace řady lokálních anket pro město Jindřichův Hradec a další subjekty ve městě 
 • optimalizace linek a jízdních řádů MHD v Pardubicích, Žilině, Martině, Považské Bystrici, Trenčíně a Piešťanech