Euromates

Jedná se o oficiální program krátkodobé studijní mobility Fakulty managementu, na kterém spolupracuje se svými partnerskými fakultami. Podstatou programu je výjezd na 1 týden v semestru, v rámci kterého mají studenti možnost odstudovat jeden intenzivní kurz a také poznat partnerskou fakultu a město, kde se nachází.

Více informací je možné nalézt na webových stránkách programu.

Tato forma výjezdu je určena pouze pro studenty prezenční formy studia.


Výhody této formy výjezdu

  • prověřené partnerské fakulty garantující obsah programu
  • zjednodušené výběrového řízení
  • získání uznatelných kreditů
  • garance podpory ze strany fakulty bez nutnosti o podporu žádat
  • kombinace studia a poznávání

Nevýhody této formy výjezdu

  • výjezd v semestru – absence na přednáškách a seminářích
  • nabídka kurzů limitována možnostmi partnerské fakulty

Financování výjezdu - Euromates


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office