Rubrika: Zpravodaj

Představujeme studentské dobrovolníky a sponzorské organizace očkovacího centra

Seznamte se, toto jsou Aneta, Anna, Julie, Lenka, Markéta a Simona. Jsou částí týmu dobrovolníků z Fakulty managementu, kteří se rozhodli obětovat svůj volný čas a pomáhají ve vakcinačním centru OČKO zřízeném na naší fakultě. Ve svých volných dnech mezi on-line přednáškami navštěvují očkovací centrum a aktivně se zapojují do boje s pandemií koronaviru. Naši […]

Představujeme studentské dobrovolníky a sponzorské organizace očkovacího centra

Studenti fakulty se zapojili do řešení projektů partnera fakulty, společnosti dm drogerie markt s.r.o.

V akademickém roce 2020/2021 se skupina studentů rozhodla zapojit do spolupráce s partnerem fakulty, firmou dm drogerie markt s.r.o. V rámci předmětu Aplikační projekt tak mohli reálně řešit praktické projekty, které v rámci firmy dm drogerie markt s.r.o. už probíhají, nebo byly připraveny přímo pro studenty. Studenti se v rámci svých praxí v dm dostávají […]

Studenti fakulty se zapojili do řešení projektů partnera fakulty, společnosti dm drogerie markt s.r.o.

Na Fakultě managementu se začalo očkovat

Ve čtvrtek 11. února 2021 byl zahájen ostrý provoz jindřichohradeckého vakcinačního centra OČKO na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické. Provoz původní vakcinační ambulance v Nemocnici Jindřichův Hradec byl ukončen v úterý 9. února 2021 a plně se přestěhoval do nově vzniklých prostor na Fakultě managementu. Centrem, které vzniklo v prostorách předsálí a velké auly, prošlo […]

Na Fakultě managementu se začalo očkovat

Přípravy očkovacího centra na Fakultě managementu VŠE vrcholí

V týdnu od 25. ledna 2021 vrcholí přípravy vakcinačního centra pro okres Jindřichův Hradec. Stavební práce ve vakcinačním centru, které spadá pod síť jihočeských vysokoprůtokových vakcinačních center s názvem OČKO, jsou téměř u konce. Velká aula Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze byla přebudována a získala novou podobu. V prostorách auly se nacházejí celkem […]

Přípravy očkovacího centra na Fakultě managementu VŠE vrcholí

Na Fakultě managementu proběhl první letošní virtuální den otevřených dveří.

Fakulta managementu uspořádala 27. ledna 2021 Den otevřených dveří, v němž zájemcům o studium představila nejen možnosti studia, ale i mimostudijního vyžití. Vzhledem k aktuální situaci byl i tento den otevřených dveří pořádán formou živého streamu, čímž navázal na 1. virtuální den otevřených dveří, který fakulta uspořádala v dubnu 2020 jako jedna z prvních v […]

Na Fakultě managementu proběhl první letošní virtuální den otevřených dveří.

Na Fakultě managementu vyroste vakcinační centrum

V prostorách prvního nadzemního podlaží Fakulty managementu VŠE vznikne jedno z jihočeských vysokoprůtokových vakcinačních center. To bude sloužit pro očkování vakcínou proti koronaviru. Předsálí fakulty a velká aula tak budou dočasně přebudovány do podoby, která umožní vytvoření vakcinačního centra pro okres Jindřichův Hradec. Centrum bude navrženo tak, aby bylo schopno odbavit několik stovek osob za […]

Na Fakultě managementu vyroste vakcinační centrum

VŠE je nejlepší ekonomickou školou ve východoevropském regionu. V žebříčku Eduniversal obsadila první místo

VŠE je nejlepší ekonomickou školou ve východoevropském regionu. V žebříčku Eduniversal obsadila první místo

VŠE je nejlepší ekonomickou školou ve východoevropském regionu. V žebříčku Eduniversal obsadila první místo

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE a seznam kandidátů

Na základě usnesení Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS FM VŠE) ze dne 20. srpna 2020 a v souladu s platným Volebním řádem AS FM VŠE, vyhlašuje AS FM VŠE volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. 10. 2020 – 29. 10. 2023. Volby […]

VŠE je nejlepší ekonomickou školou ve východoevropském regionu. V žebříčku Eduniversal obsadila první místo

Novinky z projektu zaměřeného na nástupnictví v malých a rodinných firmách

V rámci projektu ENTER-transfer byly zahájeny práce na dvou velkých výstupech projektu – Toolbox pro firemní nástupnictví a Matchmaking platform pro pro firemní nástupnictví. Souběžně s tím byla uspořádána školení o nástupnictví pro veřejné i soukromé subjekty a jednotliví projektoví partneři pracovali na regionálních strategiích nástupnictví tak, aby usnadnili proces generační výměny malým a rodinným […]

Novinky z projektu zaměřeného na nástupnictví v malých a rodinných firmách

Den otevřených dveří ve virtuální podobě

Na Fakultě managementu úspěšně proběhl v sobotu 4. dubna 2020 historicky první živý stream, jehož cílem bylo umožnit všem zájemcům o studium seznámit se co nejvíce nejen s fakultou samotnou, ale zároveň jim umožnit prožít atmosféru klasického dne otevřených dveří. Pravidelný jarní den otevřených dveří, během nějž se na Fakultu managementu sjíždějí zájemci o studium […]

Den otevřených dveří ve virtuální podobě