Letní a zimní školy

Láká tě studium v zahraničí, ale netroufáš si vyjet rovnou na celý semestr? Vyzkoušej formát letní nebo zimní školy. Jedná se o akce realizované jednotlivými univerzitami, které mají obvykle podobu intenzivních kurzů, workshopů či seminářů s doprovodným programem. Jde o individuální mobilitu studentů, kdy si studenti sami vybírají letní školu, které by se chtěli zúčastnit. Do procesu nevstupuje Oddělení zahraničních styků ani žádný z proděkanů, vše si dojednáš samostatně – vybereš si školu, zajistíš akceptaci a po dohodě s domovskou univerzitou pobyt realizuješ.


Výhody této formy výjezdu

  • absence výběrového řízení
  • možnost uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
  • krátkodobost pobytu
  • obvykle zajímavý doprovodný program

Nevýhody této formy výjezdu

  • nutnost samostatné komunikace s přijímací vysokou školou
  • riziko administrativních komplikací ze strany přijímací školy
  • nutnost platby účastnického poplatku (pokud jej přijímací škola vyžaduje)

Financování výjezdu - letní školy

Fakulta managementu své studenty podporuje z prostředků stipendijního fondu, kdy omezuje počet podpořených studentů na nejvýše 4 za akademický rok. Zároveň si však vyhrazuje právo v odůvodněných případech navýšit počet podpořených studentů v daném akademickém roce. O podporu mohou žádat i studenti kombinované formy studia.

Aby ti mohla být přiznána finanční podpora, musíš splnit tyto podmínky:

  • v době projednání žádosti je tvůj celkový průměr za dosavadní studium v daném studijním programu nižší nebo roven 2,00
  • letní škola, kterou si vybereš, bude ukončena certifikátem, který budeš moci doložit, nebo si vybereš takové předměty, aby ti bylo možné uznat kredity za absolvování předmětů letní školy v rozsahu alespoň 6 ECTS

 


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office