Letní a zimní školy

Jedná se o akce realizované jednotlivými univerzitami obvykle v podobě intenzivních kurzů, workshopů, seminářů s doprovodným programem. Jde o individuální mobilitu studentů, kdy si studenti sami vybírají letní školu, které by se chtěli zúčastnit. Do procesu nevstupuje Oddělení zahraničních styků ani některý z proděkanů, vše si dojednává sám student – sám školu vybere, zajistí akceptaci a po dohodě s domovskou univerzitou pobyt realizuje.


Výhody této formy výjezdu

  • absence výběrového řízení
  • možnost uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
  • krátkodobost pobytu
  • obvykle zajímavý doprovodný program

Nevýhody této formy výjezdu

  • nutnost samostatné komunikace s přijímací vysokou školou
  • riziko administrativních komplikací ze strany přijímací školy
  • nutnost platby účastnického poplatku (pokud jej přijímací škola vyžaduje)

Financování výjezdu - letní školy

Fakulta managementu své studenty podporuje z prostředků stipendijního fondu, kdy omezuje počet podpořených studentů na nejvýše 4 za akademický rok. Zároveň si však vyhrazuje právo v odůvodněných případech navýšit počet podpořených studentů v daném akademickém roce. O podporu mohou žádat i studenti kombinované formy studia.

Aby studentovi Fakulty managementu byla přiznána finanční podpora, musí splnit tyto podmínky:

  • student má v době projednání žádosti celkový průměr za dosavadní studium v daném studijním programu nižší nebo roven 2,00
  • letní škola je ukončena certifikátem, který student může doložit, nebo je mu možné uznat kredity za absolvování předmětů letní školy v rozsahu alespoň 6 ECTS

 


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office