Iniciativa Od nápadu po realizaci spouští další sérii webinářů

Fakulta managementu se v letošním roce zapojila do série webinářů projektu Od nápadu po realizaci, který realizuje síť partnerů fakulty. Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský vědeckotechnický park a Agentura CzechInvest i letos spouští projekt, jehož základní myšlenkou je podpořit start podnikání, předat inspiraci a tipy pro začínající podnikatele v regionu.

Série webinářů Od nápadu k realizaci startuje 20. dubna 2022 s cílem podpořit začínající podnikatele. Účastníky webinářů, které jsou vždy zdarma, čeká v průběhu jednoho měsíce celkem 5 dvouhodinových přednášek, které se snaží pokrýt základní problematiku spojenou se startem podnikání. Přednášky jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají dlouholeté zkušenosti z korporátního prostředí, věnují se však i podpoře malého a středního podnikání. Právě na tuto oblast se budou ve svých webinářích zaměřovat. Celý cyklus uzavírá svou přednáškou Lean Canvas: Jak z nápadu vytvořit funkční produkt? absolvent Fakulty managementu VŠE, Patrik Juránek.

Jaké přednášky čekají na účastníky tentokrát?

Vzhledem k limitované kapacitě je potřeba se na každý z webinářů je včas přihlásit. Webináře probíhají v on-line prostředí Zoom.

Iniciativa Od nápadu po realizaci spouští další sérii webinářů