První inovační týden přinesl přes dvacítku akcí

Historicky první inovační týden, #innoweek, který proběhl na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze v týdnu od 31. října do 4. listopadu, přinesl celkem dvacet jedna aktivit, které pomohly studentům fakulty prohloubit znalosti získané v průběhu běžné výuky, rozšířit je o praktický rozměr a předvést, jak řada věcí funguje v reálné praxi.

Do inovačního týdne se zapojilo 14 organizací, které pro studenty fakulty připravily odborné přednášky, workshopy či exkurze. Inovační týden byl zároveň doplněn volnočasovými aktivitami od fakultních studentských spolků. Všech akcí se zúčastnilo přes 500 studentů Fakulty managementu.

Akce, které v týdnu studenty čekaly, odstartovala informační a náborová kampaň Charity Jindřichův Hradec, která na poslední chvíli kvůli neočekávaným okolnostem převzala akci po neziskové organizaci Otevřená OKNA. Jednou z nejočekávanějších aktivit byl workshop Design thinking by Google. Registrace na tento kapacitně limitovaný workshop byly naplněny již 5 minut po jejich spuštění. Studenti si mohli vyzkoušet práci v týmu, prototypování a další aktivity, které je v praxi mohou čekat při zakládání startupů. Další partner, společnost Omnicom Media Group, připravila hned dvě přednášky z oblasti marketingu. Přednášky Proč dobrá reklamní kampaň není jen o TV spotech a bannerech a Jak správně pracovat s daty v marketingu využili především studenti marketingových předmětů a vedlejší magisterské specializace Marketing management. Marketingové oblasti se týkal také webinář Příručka začínajícího e-shopera od společnosti ViVa marketing.

Zástupci ŠKODA AUTO pak pro studenty připravili HR a projektová témata v přednáškách Marketingové lži a záludnosti v přijímacím procesu a Vodopádové versus agilní řízení projektu. Hlavní partner Fakulty managementu, společnost Lidl, si pro studenty připravila představení Světa LIDL, koncepce, strategie a práce s potenciálem jejích zaměstnanců.

Oblasti ekonomie se věnovala přednáška ekonoma Petra Dufka z Banky Creditas na téma Nástroj a realita – inflace – co bude dál? a přednáška Monetární politika v podmínkách České republiky od Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D. z Fakulty managementu. Přednášky byly určeny nejen studentům, ale také veřejnosti a přinesly perspektivní pohled na současnou ekonomickou situaci. Pro veřejnost byly určeny i další akce, Příběh businessu – od pankáče k zakladateli firmy od Josefa Fojty ze společnosti Oliversum, Slunce – voda – rostliny: hospodařením s vegetací a vodou ovlivňujeme toky sluneční energie a místní klima od Jana Pokorného, ředitele neziskové organizace ENKI či přednáška zabývající se Současným stavem energetického trhu od Jiřího Mlynáře ze společnosti E.ON.

Jedním z velkých překvapení byl Bakalářský/Diplomkový hackathon. Garant studijního programu Management, doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., byl zájmem o akci pozitivně překvapen. „Ačkoliv je psaní kvalifikačních prací mezi studenty velice často ožehavým tématem, při plánování hackathonu jsme zcela upřímně tak velký zájem neočekávali. Desítky studentů, kteří akci navštívili a v moderním prostředí knihovny intenzivně pracovali na svých bakalářských a diplomových pracích nás velmi mile překvapily. Řada z nich se na nás zároveň obrátila s prosbou o zopakování akce, na kterou samozřejmě budeme reagovat.“

V průběhu týdne čekaly studenty také exkurze. Ve spolupráci s městem Strmilov mohli studenti prozkoumat koncept smart city, ve společnosti Alza.cz pak mohli zjistit principy vendor marketingu a atribučního modelu on-line marketingu. Na studenty vedlejší magisterské specializace Zdravotní management pak čekala exkurze do společnosti Edwards Lifesciences, kde mohli nahlédnout do chodu jejích jednotlivých obchodních jednotek.

Hlavní program byl doplněn aktivitami studentských spolků. Klub podnikatelů na svém neformálním setkání přivítal Davida Vichra ze společnosti BeFood, první české univerzitní sesterstvo Alfa Fí připravilo volnočasovou akci Culture Fest, během níž studenti i zaměstnanci prezentovali různé světové kultury a Fakultní kulturní spolek připravil pro širokou veřejnost již tradiční volnočasovou sezónní akci Halloween na Fakultě managementu.

„Hlavní cíl inovačního týdne, pozvednout a oživit tradiční výuku a všechny teoretické znalosti ze studia propojit s prostředím praxe, se nám podařilo úspěšně splnit především díky našim partnerským organizacím. Aktivity, které si nejen pro naše studenty partneři připravili, zaznamenaly velký ohlas a s řadou našich partnerů už nyní plánujeme aktivity pro další semestr.“ uvedla Ing. Veronika Vašíčková, manažerka Centra vzdělávání a transferu znalostí, které nad inovačním týdnem převzalo organizační záštitu.


Hlavní partneři Inovačního týdne na Fakultě managementu

E.ON
LIDL

Organizace zapojené do Inovačního týdne

Fakulta managementu VŠE
Grow With Google
Oliversum
Omnicom Media Group
ŠKODA AUTO
Alza.cz
Město Strmilov
Edwards Lifesciences
ViVa marketing
Banka Creditas
ENKI
Otevřená OKNA

První inovační týden přinesl přes dvacítku akcí