Spolupráce Fakulty managementu s Městem Jindřichův Hradec zahájena podpisem deklarace

2. prosince
2021

Děkan Fakulty managementu, doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. a starosta města Jindřichův Hradec, Ing. Jan Mlčák, MBA, podepsali ve čtvrtek 2. prosince 2021 deklaraci o spolupráci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze s městem Jindřichův Hradec. Podpisem byla stvrzena vzájemná spolupráce obou smluvních stran, jejímž cílem je co nejvíce propojit domovské město s fakultou.

Deklarace se opírá o Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec na období 2021 – 2025 a Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty managementu 2021 – 2025, v nichž jsou prioritní cíle spolupráce popsány. Společným spojením s účelem dosažení maximální možné synergie tak začíná nová etapa, z níž budou moci profitovat obě strany. Fakulta managementu do spolupráce vkládá kromě bohatých znalostí také lidské zdroje, ať už z řad vlastních odborníků či studentů, město Jindřichův Hradec pak nabízí mnoho projektů a oblastí, v nichž se bude moci fakulta v budoucnu angažovat.

Fakulta managementu je na své domovské město patřičně hrdá a dlouhodobě usiluje o to, aby se kromě „historické“ mohlo pyšnit i přívlastkem „univerzitní“. Podepsání deklarace o vzájemné spolupráci tyto oboustranné snahy jednoznačně potvrzuje.