Kurz spisové služby: Nutná/nudná povinnost?

V rámci vzdělávacích kurzů připravila Fakulta managementu ve spolupráci se Státním okresním archivem Jindřichův Hradec kurz pro úředníky, kteří vykonávají spisovou službu obecních úřadů z oblasti Jindřichohradecka a Třeboňska.

Legislativa určuje obcím povinnost náležitě vykonávat spisovou službu. Realita je ovšem často velmi vzdálená světu norem. Pomineme-li porušování předepsaných náležitostí (za něž v některých případech hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč), je správně vedená úřední evidence stejně důležitá jako „zaúčtování“ položek na jednotlivé položky účetní sestavy. Zastupitelé a rady obcí často zapomínají na skutečnost, že mnohé písemnosti uložené v archivu zde zůstanou jako odraz jejich činnosti dalším generacím coby zdroj poznání dějin obcí. Veřejnost se dnes často dotazuje na dějiny obcí. Jaké prameny budou mít další generace, pokud dnes neprobíhá řádné skartační řízení? Z dílčího výčtu je patrné, že spisová služba je potřebným prvkem v životě veřejné správy. Jak ji správně uchopit a jaké jsou na její vedení požadavky bude cílem prakticky zaměřeného kurzu. Celým kurzem provede účastníky vedoucí Státního okresního archivu Jindřichův Hradec, PhDr. Pavel Holub, PhD.

Kurz bude rozdělen do dvou termínů podle vedení spisové služby v analogové nebo digitální podobě. V registračním formuláři si zvolte, kterou z variant využíváte a který termín bude určen právě vám:

  • 11. dubna 2024, 14:00 – 17:00, vedení v analogové podobě (podací deník máte v podobě papírové knihy/sešitu)
  • 12. dubna 2024, 14:00 – 17:00 , vedení v digitální podobě (podací deník vedete v elektronickém systému spisové služby)

Cena kurzu je 500 Kč včetně DPH, v ceně je zahrnuto drobné občerstvení. Kurz proběhne na Fakultě managementu VŠE (Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec, učebna číslo 108).


Registrace na kurz

Kurz spisové služby: Nutná/nudná povinnost?