Rubrika: Aktuality

Státní zkoušky a obhajoby

Státní zkoušky a obhajoby v květnu a červnu 2021 Souborné zkoušky z vedlejší specializace, státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací budou probíhat prezenčně na fakultě. Studenti se dostaví s určitým předstihem podle orientačního harmonogramu, který je cca 5-7 dní předem přístupný z webových stránek, sekce Studenti -> Státní zkoušky a obhajoby. Vstup na fakultu a […]

Státní zkoušky a obhajoby

Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE pro funkční období 2021-2024

PRŮBĚH VOLEB Volby proběhly dle harmonogramu dne 5. 5. 2021 od 10:00 h do 17:00 h elektronickým způsob volby prostřednictvím volební aplikace v InSIS. Během voleb nebylo zaznamenáno žádné porušení pravidel nebo narušení průběhu voleb. Volby proběhly řádně, v souladu s platnými předpisy a za dohledu člena hlavní volební komise Mgr. Ing. Pavla Krále, Ph.D. Elektronické zjištění výsledků […]

Státní zkoušky a obhajoby

Zasedání Vědecké rady Fakulty managementu VŠE

Zasedání Vědecké rady Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne ve středu 5. 5. 2021 od 10:00. Zasedání je veřejné a proběhne on-line prostřednictvím Microsoft Teams. Program jednání Informace z průběhu habilitačního řízení PhDr. Marka Merhauta, Ph.D., MBA Předložení Výroční zprávy FM VŠE za rok 2020 Předložení Strategického záměru fakulty na období 2021-2025 Informace […]

Státní zkoušky a obhajoby

Kdy a jak se učit? Studenti se podělili o své tipy a triky

S blížícím se zkouškovým obdobím se zvyšuje množství času, které studenti tráví intenzivnějším samostudiem. Vzhledem k dlouhodobému omezení chodu fakulty, knihovny, studoven i dalších prostor, kde studenti společně mohli na studiu spolupracovat, hledají studenti nové cesty, jak uspořádat své návyky a jak se co nejefektivněji učit. Oslovili jsme několik z nich, kteří se s námi […]

Státní zkoušky a obhajoby

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období 2021–2024 a kandidátní listiny

Akademický senát Fakulty managementu VŠE stanovuje v souladu s usnesením předsednictva AS VŠE ze dne 15. 3. 2021 termín a místo konání řádných voleb do AS VŠE se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 2024 v následujících volebních obvodech: volební obvod akademických pracovníků působících na Fakultě managementu VŠE, volební obvod studentů zapsaných na Fakultě […]

Státní zkoušky a obhajoby

Marketingové řízení destinací v době pandemie

V rámci předmětu Management turistických destinací proběhne v pondělí 19. dubna 2021 od 10:00 minikonference odborníků z praxe. Téma Marketingové řízení destinací v době pandemie se bude zabývat dopady pandemie COVID-19 na turistický ruch. Minikonference je určena všem, kteří mají zájem o praktický pohled na tématiku managementu turistických destinací. Tři odborníci se s námi podělí […]

Státní zkoušky a obhajoby

3. ročník soutěže Studentské vědecko-odborné činnosti

Odborná soutěž Studentská vědecko-odborná činnost je určena pro studenty všech ročníků Fakulty managementu a také jiných fakult a univerzit s ekonomickým zaměřením. Studenti mají možnost prezentovat metodické přístupy a výsledky své vědecké a odborné činnosti. V rámci srovnání s ostatními příspěvky, a hlavně v rámci diskuse ke svým příspěvkům, mají možnost získat zpětnou vazbu, která […]

Státní zkoušky a obhajoby
-

ŠANCE Islands – virtuální veletrh práce

Hledáš v této nelehké době práci nebo si chceš udělat představu o tom, jaká kariéra na Tebe v budoucnu u různých firem čeká? Navštiv ŠANCE Islands, největší český univerzitní 3D virtuální veletrh, který pořádá Rozvojové a poradenské centrum VŠE. Potkej se zástupci nadnárodních i domácích firem a institucí, a to v prostředí virtuálních tropických ostrovů. […]

Státní zkoušky a obhajoby

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 13:00 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE před začátkem zasedání žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim […]

Státní zkoušky a obhajoby
-

Jarní výzva Fakulty managementu

Zima je oficiálně za námi a nastupuje jaro. Je na čase probudit se ze zimního spánku a začít žít zase co nejvíce naplno. Proto jsme pro všechny připravili sérii jarních výzev. Všechny výzvy jsme vybírali tak, aby přinášely radost a zábavu. Ne jen těm, kteří se do výzvy zapojí, ale i všem okolo. Naším cílem […]

Státní zkoušky a obhajoby