Rubrika: Aktuality

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Státní zkoušky a obhajoby se v červnu 2021 uskuteční primárně v období 2. až 25. června. Konkrétní termíny budou ve studijním informačním systému InSIS vypsány do 21. března 2021. Pro aktuální magisterský program (od zimního semestru 2019/2020) platí následující: obhajobu diplomové práce (6ODP) lze konat v případě včasného odevzdání pro dané období (pro červové obhajoby je […]

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne ve středu 24. února 2021 od 14:30 v zasedací místnosti č. 408. Program zasedání: Návrh úpravy Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Návrh úpravy Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Různé  

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v AR 2021/2022

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v AR 2021/2022

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21 – aktualizováno

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21 – aktualizováno

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Státní zkoušky a obhajoby v lednu a únoru 2021

Státní zkoušky i obhajoby budou probíhat prezenčně ve vypsaných termínech. Studenti se dostaví ke zkoušce či obhajobě podle pořadníku, který bude vždy cca 5 dní předem umístěn na obvyklém místě na webu Fakulty managementu. Studenti se dostaví k místnosti, ve které budou vykonávat zkoušku, cca 45 minut před plánovaným začátkem uvedeným v pořadníku. Během pobytu […]

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

1. ročník, 2. semestr bakalářského stupně studia Ident Název Vyučující 6BMLZ1 Management lidských zdrojů Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D. 6BMMA1 Matematika pro manažery doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. 6BPSY1 Psychologie PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. 6BUMA1 Úvod do marketingu PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. 6BZFU1 Základy finančního účetnictví Ing. Irena Stejskalová. Ph.D. 6BHAJ2 Anglický jazyk 2 […]

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

On-line experiment “Rozhodování při neurčitých informacích” – 4. kolo

Při návrhu nových metod umělé inteligence je potřeba vědět, jak se chovají lidé v situacích, kdy se musejí rozhodovat, ale přitom nemají dostatek informací. Tento proces se obecně nazývá Rozhodování při neurčitých informacích. V rámci projektu Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování, který je spolufinancován Grantovou agenturou České republiky (číslo grantu 19-06569S), přináší tým řešitelů jedinečný […]

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Pour Féliciter 2021 (interaktivní novoročenka)

Podle čínského horoskopu je rok 2021 rokem kovového buvola. Odměna bude čekat na ty, kteří neusnou na vavřínech a budou věnovat úsilí k dosažení svých cílů. Protože je každý z nás jedinečný, k naplnění těch svých hledá vždy vlastní cesty. Přejeme všem v následujícím roce to, co nám všem letos scházelo nejvíce. Jistotu. A především […]

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

V žebříčku Financial Times „European Business Schools Ranking 2020“ se VŠE již pod názvem Prague University of Economics and Business umístila na 50. místě

V žebříčku Financial Times „European Business Schools Ranking 2020“ se VŠE již pod názvem Prague University of Economics and Business umístila na 50. místě

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Pravidla pro pobyt a pohyb na Fakultě managementu

V souvislosti s Opatřením rektorky přijatým v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 platí pro pohyb na Fakultě managementu následující pravidla. Pravidlo 3R Ve všech prostorách Fakulty managementu je nutné mít vždy a za všech okolností vždy zakryty dýchací cesty (respirátorem, rouškou, šátkem, štítem a podobně). Doporučuje se pravidelně používat desinfekce […]

Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021