Přednáškové cykly Management malých a středních pivovarů, Kurz čtení kurentu

Univerzita třetího věku ve spolupráci s Centrem vzdělávání a transferu znalostí pro letní semestr akademického roku 2022/2023 připravila dva přednáškové cykly. Zájemci o studium si mohou rovněž vybrat již tradiční jazykové či telovýchovné předměty.

Management malých a středních pivovarů

Jestli něco český národ umí, pak je to vařit a pít pivo. Provozovat pivovar však není v dnešní době jednoduchá záležitost. Celosemestrální kurz Univerzity třetího věku na Fakultě managementu nabídne pohled pod pokličku varny malých a středních pivovarů a jejich managementu.

Kurz čtení kurentu

Snažili jste se někdy číst staré texty z minulých století, ale písmo, kterým byly psány, se vám nečetlo snadno? Je dost pravděpodobné, že právě ten text, který jste se snažili „vyluštit“, byl psán tzv. kurentem. Naučte se toto písmo číst!