Období konání státních zkoušek a obhajob v létě 2024

Termíny státních zkoušek, souborných zkoušek a obhajob prací se budou konat v období 3. – 19. června 2024, v srpnu pak půjde o období 21. – 30. srpna 2024. Konkrétní termíny budou vypsány dle harmonogramu, tedy do 20. dubna 2024 pro červnové období a do 20. června pro srpnové období.  Obecně platí, že na začátku těchto „státnicových období“ probíhají zejména souborné zkoušky z vedlejších specializací, zatímco ve druhé polovině a ke konci zkoušky z oboru či hlavní specializace. Obhajoby pak probíhají průběžně v celém období.