Představení vedlejších specializací

2. dubna
5. dubna
2024

Jakou specializaci v navazujícím magisterském studiu si zvolit? Která je pro mě nejvhodnější a která by mě mohla nejlépe směřovat k profesím, které hledám? Odpovědi na všechny otázky si připravili garanti jednotlivých specializací, které představí studentům prezenční formy studia v úterý 2. dubna od 15:30 a pro studenty kombinované formy studia v pátek 5. dubna od 17:15. Ačkoliv je prezentace vedlejších specializací určena především pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia, seznámit se mohou také studenti bakalářského stupně, kterým tato prezentace více přiblíží možnosti zaměření v navazujícím magisterském stupni.

V souladu s Harmonogramem akademického roku čeká studenty 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia v období od 8. do 14. dubna 2024 volba vedlejší specializace. V rámci navazujícího magisterského studijního programu Management je na výběr z celkem 5 specializací:

  • Business management (v angličtině)
  • Management zdravotnictví
  • Marketing management
  • Podnikový management
  • Znalostní management

Informační schůzky proběhnou hybridně, tedy osobně na učebně č. 331 a v on-line prostředí tradičně v Microsoft Teams.

V průběhu schůzek bude možná pokládat dotazy nejen garantům samotných specializací, ale směřovat je i na proděkana pro pedagogickou činnost (v Microsoft Teams jsou preferovány otázky přímo v chatu, je však samozřejmě možné položit otázku i dopředu prostřednictvím nové konverzace v týmu).