Prezentace vedlejších specializací /19. 4./

Studenty navazujícího magisterského studijního programu čeká v souladu s Harmonogramem akademického roku v období od 25. dubna do 1. května 2022 volba vedlejší specializace. V rámci studijního programu Management nabízí fakulta celkem 5 specializací:

  • Business management (v angličtině)
  • Management zdravotnictví
  • Marketing management
  • Podnikový management
  • Znalostní management

Kterou ze specializací si zvolit? Pro všechny studenty proběhne v úterý 19. dubna od 18.00 informační schůzka, během níž garanti jednotlivých vedlejších specializací vše přehledně představí a vysvětlí. Informační schůzka proběhne hybridně, tedy osobně na učebně č. 110 a v on-line prostředí tradičně v Microsoft Teams (kód týmu FM VŠE: Volba specializací 2022 je at2lwoh).

V průběhu schůzky bude možná pokládat dotazy nejen garantům samotných specializací, ale směřovat je i na proděkana pro pedagogickou činnost (v Microsoft Teams jsou preferovány otázky přímo v chatu, je však samozřejmě možné položit otázku i dopředu prostřednictvím nové konverzace v týmu). Schůzka také bude nahrávána pro ty, kdo nebudou mít v daném termínu čas.