Slavnostní promoce

Letní slavnostní promoce proběhnou v pátek 24. a v sobotu 25. června 2022 ve velké aule Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. V pátek 24. června se bude jednat o promoce absolventů bakalářského studijního programu, v sobotu 25. června pak o promoce absolventů navazujícího magisterského studijního programu. Promoce se týkají studentů, kteří úspěšně dokončili studium do 17. června 2022 (včetně).

Začátek slavnostních promocí

Organizační pokyny

Zkouška absolventů bakalářského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v pátek 24. června 2022 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v 9:30. Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 60 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou, vzhledem ke kapacitním možnostem auly však žádáme všechny absolventy, aby na svou promoci pozvali nejvýše 7 osob.

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50.

Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste na Studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Začátek slavnostních promocí

Organizační pokyny

Zkouška obou skupin absolventů navazujícího magisterského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v sobotu 25. června 2022 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v následujících časech:

  • první skupina v 9:30 v kinosále (místnost č. 131)
  • druhá skupina ve 11:30 v kinosále (místnost č. 131)

Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 90 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou, vzhledem ke kapacitním možnostem auly však žádáme všechny absolventy, aby na svou promoci pozvali nejvýše 7 osob.

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50 pro první a ve 11:50 pro druhou skupinu.

Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste na Studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.