Podzimní slavnostní promoce /10. – 11. 11./

Podzimní slavnostní promoce proběhnou v pátek 10. a v sobotu 11. listopadu 2023 ve velké aule Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. V pátek 10. listopadu se bude jednat o promoce absolventů bakalářského studijního programu, v sobotu 11. listopadu pak o promoce absolventů navazujícího magisterského studijního programu. Promoce se týkají studentů, kteří úspěšně dokončili studium od 14. června 2023 do 31. srpna 2023.

Začátek slavnostních promocí

Organizační pokyny

Zkouška absolventů bakalářského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v pátek 10. listopadu 2023 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v 9:30. Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 60 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou, vzhledem ke kapacitním možnostem auly bychom však rádi požádali všechny absolventy, aby na svou promoci pozvali nejvýše 7 osob.

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50.

Nebudete se moci slavnostní promoce zúčastnit? Prosíme, abyste nám tuto informaci sdělili našemu studijnímu oddělení (tel. 384 417 273, natalie.jarosova@vse.cz).

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Absolventkám, které si studentský projev vzaly na starost, tímto ještě jednou srdečně děkujeme.

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Začátek slavnostních promocí

Organizační pokyny

Zkouška obou skupin absolventů navazujícího magisterského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v sobotu 1. listopadu 2023 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí. Ačkoliv je to pro absolventy ve druhé skupině možná časově nevýhodné, velmi nám to pomůže. Děkujeme.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v následujících časech:

  • první skupina v 9:30 v kinosále (místnost č. 131)
  • druhá skupina ve 11:30 v kinosále (místnost č. 131)

Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 75 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou, vzhledem ke kapacitním možnostem auly bychom však rádi požádali všechny absolventy, aby na svou promoci pozvali nejvýše 7 osob.

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50 pro první a ve 11:50 pro druhou skupinu.

Nebudete se moci slavnostní promoce zúčastnit? Prosíme, abyste nám tuto informaci sdělili našemu studijnímu oddělení (tel. 384 417 273, natalie.jarosova@vse.cz).

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Absolventům, kteří si studentský projev vzali na starost, tímto ještě jednou srdečně děkujeme.

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.