Slavnostní promoce

Slavnostní letní promoce, které se kvůli v té době platným vládním opatřením nemohly konat v řádném termínu, proběhnou v sobotu 25. září 2021. V tento den proběhnou promoce jak bakalářského, tak magisterského navazujícího studijního programu. Promoce se týkají studentů, kteří úspěšně dokončili studium v lednu a v červnu 2021. Slavnostní promoce všech skupin proběhnou v prostorách velké auly (místnost č. 132).

Začátek slavnostních promocí

Organizační pokyny

Zkouška absolventů bakalářského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v sobotu 25. září 2021 v 8:30 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v 9:00. Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 90 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou. V souvislosti s platnými opatřeními pro pohyb ve vnitřních prostorách budov Vysoké školy ekonomické v Praze (bod č. II) však musíme stanovit maximální počet hostů, které může každý absolvent na promoce pozvat – každý absolvent tedy může pozvat nejvýše 7 osob. Zároveň důrazně doporučujeme seznámit se s výše uvedenými opatřeními týkajícími se pohybu ve vnitřních prostorách budov Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci akademických obřadů, kde jsou jasně definovány podmínky pro vstup a průběh samotných obřadů (prokázání se certifikátem o očkování, certifikátem negativního antigenního či PCR testu či certifikátem o prodělání onemocnění COVID-19).

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:20.

Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste na Studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Začátek slavnostních promocí

Organizační pokyny

Zkouška obou skupin absolventů navazujícího magisterského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v sobotu 25. září 2021 v 11:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v následujících časech:

  • první skupina v 11:30 v kinosále (místnost č. 131)
  • druhá skupina ve 14:00 v kinosále (místnost č. 131)

Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 90 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou. V souvislosti s platnými opatřeními pro pohyb ve vnitřních prostorách budov Vysoké školy ekonomické v Praze (bod č. II) však musíme stanovit maximální počet hostů, které může každý absolvent na promoce pozvat – každý absolvent tedy může pozvat nejvýše 7 osob. Zároveň důrazně doporučujeme seznámit se s výše uvedenými opatřeními týkajícími se pohybu ve vnitřních prostorách budov Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci akademických obřadů, kde jsou jasně definovány podmínky pro vstup a průběh samotných obřadů (prokázání se certifikátem o očkování, certifikátem negativního antigenního či PCR testu či certifikátem o prodělání onemocnění COVID-19).

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 11:50 pro první a ve 14:20 pro druhou skupinu.

Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste na Studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.