Seminář Jak na bakalářskou práci pohledem Time managementu/Self managementu

Jste v druhém ročníku bakalářského studia? Zvolili jste si na začátku tohoto semestru téma své bakalářské práce a máte obavy, jak to všechno zvládnete, když vůbec netušíte, co vás čeká? Přijďte na seminář, který vám pomůže odpovědět na palčivou otázku Jak mám plánovat aktivity, když nevím, co budou obnášet.

Připravili jsme dva semináře, jeden pro studenty kombinované formy studia

po výuce v neděli 14.5. od 12:30 (v knihovně FM)

druhý pro studenty prezenční formy studia

ve středu 17.5. od 13:00 (rovněž v knihovně FM)

Dozvíte se (mimo jiné) o:

  • záludnostech plánování a realizace bakalářské práce z pohledu objemu práce (aktivity a činnosti)
  • vnímání zpracování bakalářské práce (struktura, dílčí celky, versus integrita celé práce)
  • záludnosti s odhadováním času při tvůrčí aktivitách, které jsou realizovány na poprvé

Přednášet bude expertka na projektový management (a co jiného je bakalářská práce, než projekt) dr. Věra Králová. Předpokládané trvání akce je 60-90 minut.