Státní zkoušky a obhajoby

Státní zkoušky a obhajoby v květnu a červnu 2021

Souborné zkoušky z vedlejší specializace, státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací budou probíhat prezenčně na fakultě. Studenti se dostaví s určitým předstihem podle orientačního harmonogramu, který je cca 5-7 dní předem přístupný z webových stránek, sekce Studenti -> Státní zkoušky a obhajoby.

Vstup na fakultu a pohyb po fakultě se řídí pokyny rektorky VŠE, příp. děkana FM. Dobře si je předem prostudujte a připravte si vše potřebné.

Výjimky z prezenční formy budou umožněny jen v závažných a dobře doložených případech – žádosti o výjimku a tedy o konání zkoušky/obhajoby online formou zasílejte mailem v podobě čestného prohlášení o nemožnosti konání prezenční formy zkoušky/obhajoby spolu se zdůvodněním či potvrzením ze svojí oficiální fakultní adresy na studijní oddělení paní Monice Bromové, ideálně 10-14 dní před konáním dané zkoušky. Do dvou pracovních dnů obdržíte vyjádření.

Státní zkoušky a obhajoby v srpnu 2021

Termíny budou vypsány do InSIS do 20. května a poté příp. aktualizovány či doplněny do 22. června. Období konání státních zkoušek a obhajob je 18. – 31. srpna.

A jeden tip na závěr

Jako podporu pro přípravu na státní či souborné zkoušky můžete využít nahraná videa, která jsou přístupná přes Microsoft Stream či Microsoft Sharepoint. Hledejte podle identu a názvů předmětů, jež vstupují do dané zkoušky, příp. podle jména přednášejícího.