Přednáška dr. Szilárda Berke In search of Excellence in Organizational Behavior and Leadership /25. 5./

25. května
2022

Ve středu 25. května 2022 přivítá Fakulta managementu doc. Szilárda Berke, PhD, Head of Leadershabits.com International Research Network, Associate Professor at Department of Leadership and Agricultural Management. Ve své otevřené přednášce se bude zabývat tématem In search of Excellence in Organizational Behavior and Leadership.

Přednáška je rozdělena na dvě části, dopolední část potrvá od 9:00 do 12:30, odpolední část od 13:30 do 17:00. Obě části proběhnou v zasedací místnosti č. 542.

Svá magisterská studia dokončil v roce 1997 v oboru Agricultural Engineering na PANNON Agricultural University, titul PhD získal v roce 2003 v oboru Food Marketing and Management na Kaposvár University. Habilitoval se v roce 2013 v oboru management na Kaposvár University. Mezi oblasti jeho zájmu patří leadership v oblasti udržitelnosti a odpovědné vedení, spokojenost v organizacích (převážně v malých a středních podnicích) a hledání excelence v leadershipu a managementu (opět u malých a středních podniků).

Přednáška dr. Szilárda Berke In search of Excellence  in Organizational Behavior and Leadership /25. 5./