Ukázka zásahu složek Integrovaného záchranného systému

20. května
2024

Celosemestrální cyklus Integrovaný záchranný systém: prevence jako první krok k bezpečnému životu, který doposud účastníkům přinášel především teoretické znalosti doplněné o reálné zkušenosti z praxe, s nimiž se setkávají členové jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, bude v pondělí 20. května 2024 zakončen praktickou ukázkou zásahu. „V akci“ se tak představí členové Zdravotnické záchranné služby Jihočeského Kraje, Hasičského záchranného sboru České republiky i Policie České republiky, kdy každá ze složek bude mít připravenu ukázku své činnosti a na závěr předvedou společný zásah.

Akce proběhne v areálu Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci.

Ukázka zásahu složek Integrovaného záchranného systému