Vyhlášení platných výsledků do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE Praha

A. Výsledky voleb za volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě

Počet získaných platných hlasů Podíl platných hlasů na celkovém počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků Podíl platných hlasů na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu
Dvořák Jiří 18 64,28 % 39,13 %
Gunina Daria 9 32,14 % 19,56 %
Hajdíková Taťána 15 53,57 % 32,60 %
Král Pavel 16 57,14 % 34,78 %
Pažitný Peter 17 60,71 % 36,95 %
Váchová Lucie 17 60,71 % 36,95 %
Vinšová Tereza 12 42,85 % 26,08 %
Závodný Pospíšil Jan 17 60,71 % 36,95 %

Stav oprávněných voličů k 23. 9. 2020

Seznam zvolených členů AS FM VŠE Praha za výše uvedený volební obvod (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Dvořák Jiří
 • Pažitný Peter
 • Váchová Lucie
 • Závodný Pospíšil Jan
 • Král Pavel
 • Hajdíková Taťána

Seznam náhradníků členů AS FM VŠE Praha v pořadí shora uvedeného volebního obvodu (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Vinšová Tereza
 • Gunina Daria

Den vzniku členství v AS FM VŠE Praha: od 30. 10. 2020

Den vzniku postavení náhradníků členů AS FM VŠE Praha: od 30. 10. 2020

B. Výsledky voleb za volební obvod studentů zapsaných na fakultě

Kandidát (řazeno abecedně) Počet získaných platných hlasů Podíl platných hlasů na celkovém počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků Podíl platných hlasů na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu
Bažantová Simona 5 25,00 % 0,45 %
Kalenský Jakub 1 5,00 % 0,09 %
Martiushenko Kateryna 12 60,00 % 1,09 %
Shavshukov Anton 9 45,00 % 0,81 %
Šimáček Petr 11 55,00 % 1,00 %

Stav oprávněných voličů k 23. 9. 2020

Seznam zvolených kandidátů členů AS FM VŠE Praha za výše uvedený volební obvod (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Martiushenko Kateryna
 • Šimáček Petr
 • Shavshukov Anton

Seznam náhradníků členů AS FM VŠE Praha v pořadí shora uvedeného volebního obvodu (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Bažantová Simona
 • Kalenský Jakub

Den vzniku členství v AS FM VŠE Praha: od 30. 10. 2020

Den vzniku postavení náhradníků členů AS FM VŠE Praha: od 30. 10. 2020

V Jindřichově Hradci dne 1. 10. 2020

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r.

předseda Volební komise pro volby do Akademického senátu FM VŠE Praha