Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období 2021–2024 a kandidátní listiny

5. května
2021

Akademický senát Fakulty managementu VŠE stanovuje v souladu s usnesením předsednictva AS VŠE ze dne 15. 3. 2021 termín a místo konání řádných voleb do AS VŠE se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 2024 v následujících volebních obvodech:

 • volební obvod akademických pracovníků působících na Fakultě managementu VŠE,
 • volební obvod studentů zapsaných na Fakultě managementu VŠE.

Ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FM VŠE jsou voleni tři zástupci FM VŠE. Ve volebním obvodu studentů zapsaných na FM VŠE jsou voleni dva zástupci FM VŠE.

AS FM VŠE pro volby do AS VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období od 13. 6. 2021 do 12. 6. 2024 stanovuje:

 • datum volby na 5. 5. 2021,
 • čas volby od 10:00 do 17:00,
 • elektronický způsob volby prostřednictvím volební aplikace v InSIS.

AS FM VŠE pro volby do AS VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období od 13. 6. 2021 do 12. 6. 2024 zřizuje dílčí volební komisi. AS FM VŠE jmenuje dílčí volební komisi ve složení:

 • Jiří Vopátek, Ph.D. (předseda),
 • Stanislav Tripes, Ph.D. (místopředseda),
 • Petra Kozáková, Ph.D. (člen),
 • Daria Gunina (člen).

AS FM VŠE pro volby do AS VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období od 13. 6. 2021 do 12. 6. 2024 stanovuje termín a způsob podávání přihlášek tak, že:

 • Přihlášky se podávají od 19. 4. 2021 do 29. 4. 2021 včetně předsedovi dílčí volební komise Ing. Jiřímu Vopátkovi, Ph.D. výhradně elektronickou formou na adresu vopatek@vse.cz. Podání je nutné zaslat ze školní e-mailové adresy člena akademické obce kandidujícího do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze, jinak nebude k takové přihlášce přihlíženo. Jako předmět emailu musí být uvedeno „Přihláška do voleb AS VŠE“.
 • Přihláška musí obsahovat explicitní souhlas s kandidaturou, jméno kandidáta a školní e-mailovou adresu kandidáta.

Pravidla volební kampaně a způsob podávání stížností jsou zahrnuty v usnesení předsednictva AS VŠE z 15. 3. 2021. Náležitosti voleb se řídí aktuálním Volebním řádem AS VŠE.


Kandidátní listiny

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období 2021–2024 a kandidátní listiny