Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

24. února
2021

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne ve středu 24. února 2021 od 14:30 v zasedací místnosti č. 408.

Program zasedání:

  1. Návrh úpravy Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
  2. Návrh úpravy Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
  3. Různé