Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu

27. října
2021

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne 27. října 2021 od 12:00 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit jednání, mohou zaslat do 26. října 2021 na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen. Podklady pro zasedání jsou přístupné přes intranetové stránky AS FM VŠE.

Program zasedání

  1. Projednání podmínek přijímacího řízení
  2. Záměr změny organizační struktury
  3. Různé