Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE /11. 5./

11. května
2023

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 13:30 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen.

Program

  1. Výroční zpráva o činnosti 2022
  2. Výroční zpráva o hospodaření 2022
  3. Návrh rozdělení finančních prostředků 2023
  4. Různé

Podklady k jednotlivým bodům zasedání jsou k dispozici na intranetu Akademického senátu Fakulty managementu.