Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE /27. 6./

27. června
2023

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne v úterý 27. 6. 2023 od 13:00 hybridně v místnosti JH 408 s možností účasti online prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou přijít osobně, nebo zaslat na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen.

Program

  1. Jmenování Volební komise pro volby do AS FM VŠE
  2. Vyhlášení Voleb do AS FM VŠE pro funkční období 2023-2026
  3. Vyhlášení Voleb kandidáta na funkci děkana FM VŠE pro funkční období 2024-2028
  4. Jmenování členů Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana FM VŠE
  5. Různé

Podklady k jednotlivým bodům zasedání jsou k dispozici na intranetu Akademického senátu Fakulty managementu.