Zasedání akademického senátu Fakulty managementu VŠE /28. 2./

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne ve středu 28. února 2024 od 10:00 v místnosti JH 408. Jednání AS FM VŠE je veřejné a je možné se jej zúčastnit také on-line formou. Podklady k zasedání jsou dostupné v intranetu Akademického senátu Fakulty managementu.

Program

  1. Návrh na odvolání a jmenování Disciplinární komise FM VŠE v Praze,
  2. různé.