Zasedání akademického senátu Fakulty managementu VŠE /4. 4./

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14:30 v místnosti JH 408. Jednání AS FM VŠE je veřejné a je možné se jej zúčastnit také on-line formou. Podklady k zasedání jsou dostupné v intranetu Akademického senátu Fakulty managementu.

Program

  1. Stanovení data, času a způsobu konání voleb do AS VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období od 13. 6. 2024 do 12. 6. 2027
  2. Zřízení dílčí volební komise pro volební obvody FM VŠE
  3. Stanovení termínu a způsobu podávání přihlášek pro volby do AS VŠE
  4. Různé