Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

21. května
2021

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze se koná 21. 5. 2021 od 10:00 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat (do 20. 5. 2021) na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen.

Program

  1. Výroční zpráva o činnosti FM VŠE za rok 2020
  2. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty managementu VŠE 2021-2025
  3. Rozdělení finančních prostředků FM VŠE na rok 2021
  4. Návrh studijního programu Management procesů
  5. Různé

Veškeré podklady k zasedání jsou dostupné na intranetových stránkách Akademického senátu Fakulty managementu VŠE.