Zasedání Vědecké rady Fakulty managementu VŠE

5. května
2021

Zasedání Vědecké rady Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne ve středu 5. 5. 2021 od 10:00. Zasedání je veřejné a proběhne on-line prostřednictvím Microsoft Teams.

Program jednání

 • Informace z průběhu habilitačního řízení PhDr. Marka Merhauta, Ph.D., MBA
 • Předložení Výroční zprávy FM VŠE za rok 2020
 • Předložení Strategického záměru fakulty na období 2021-2025
 • Informace o záměru akreditace profesně zaměřeného bakalářského programu, případně další informace o akreditovaných programech fakulty
 • Informace z agendy proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium
 • Jmenování komisí:
  • Jmenování habilitační komise dr. Marciánová
  • Jmenování habilitační komise dr. Januška
 • Různé
  • Schválení členů komisí SZZ, SDZ a obhajob
  • Termín podzimního zasedání a další