Program Procesní řízení

Charakteristika studijního programu

Program procesní řízení je profesní bakalářský studijní program, jehož cílem je maximální možná míra propojení studia s praxí. Studenti, kteří úspěšně absolvují tento program se tak stávají odborníky na danou oblast a mohou se uplatnit v celé řadě profesí především na úrovni nižšího a středního managementu ve všech typech firem a organizací.
Značná část výuky i samotného studia probíhá ve spolupráci s partnerskými organizacemi fakulty a s dalšími odborníky z praxe, což přináší jedinečný benefit v podobě náhledu do reálné praxe v organizacích. Témata těchto přednášek a workshopů se vždy odvíjí od aktuálního dění a trendů. Studenti programu Procesní řízení získají řadu praktických zkušeností a dovedností především prostřednictvím povinné praxe, která probíhá ve 3. ročníku. V průběhu praxe se stávají součástí vybrané organizace či firmy, kde jsou pod odborným mentoringem školitelů. Ti jim v závěru praxe předávají hodnocení a zpětnou vazbu.
Praktická rovina studijního programu rovněž zahrnuje řešení reálných problémů, které v podobě projektů zadávají studentům zástupci partnerských organizací. Ti se studenty jejich projekty průběžně konzultují a vyhodnocují jejich přístup a přínos.

Pro koho je program určen?

Jedinou podmínkou pro studium je dokončené středoškolské vzdělání s maturitou. Program cílí na všechny, kdo chtějí z vysokoškolského bakalářského studia vytěžit maximum pro svou budoucí profesní kariéru. Na rozdíl od bakalářského programu Management, který je zaměřen více teoreticky, je u zájemců o studium programu Procesní řízení předpokládána větší cílevědomost, aktivita a snaha o co největší osobní rozvoj. Mezi zájemce budou patřit například ti, kteří mají unikátní plány a vize na vlastní projekty či start-upy, ale potřebují získat potřebné manažerské know-how k tomu, aby je byli schopni realizovat. Program je rovněž ideální pro zájemce, kteří cíleně směřují k praxi, chtějí získat vysokoškolské vzdělání a obě tyto oblasti v co největší míře propojit.

Tento program lze studovat pouze ve formě prezenční. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku. Ta je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Ve třetím ročníku se student stává součástí individuálně vybrané partnerské organizace, v níž v rámci povinné praxe stráví 520 hodin, což odpovídá přibližně 3 měsícům na plný úvazek.

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 jsme značně zjednodušili.

Zjisti podmínky

Přihlášky

Podání přihlášek je možné od
1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023.

Podej přihlášku

Studijní plán

Jaké předměty se v rámci programu Procesní řízení vyučují?

Přehled předmětů

 

Výběr partnerských organizací

Síť partnerských organizací Fakulty managementu je velmi rozsáhlá a zahrnuje jak organizace v soukromém tak i veřejném sektoru. Mezi vybrané můžeme zařadit například společnost dm drogerie markt s.r.o., s níž fakulta v posledních letech intenzivně spolupracuje na řešení aplikačních projektů a která studenty fakulty cíleně vyhledává nebo nadnárodní společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., která nabízí studentům široké portfolio stáží a trainee programů a zároveň klade velký důraz i na individuální a týmová řešení projektů. Protože je Fakulta managementu plně propojena se svým domovským městem, Jindřichovým Hradcem, je jedním z partnerů právě i Město Jindřichův Hradec či místní pobočka Jihočeské hospodářské komory, která podporuje veškeré podnikatelské aktivity.

dm drogerie markt
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
Jihočeská hospodářská komora
Město Jindřichův Hradec

Studium v zahraničí

V průběhu studia mají studenti neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, studenti tak mají velmi široké možnosti při výběru své vytoužené cílové země. Fakulta managementu všem studentům, kteří se rozhodnou zahraniční studijní pobyt či stáž absolvovat, navíc poskytuje vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory, čímž se výrazně odlišuje od nejen od jiných vysokých škol, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zázemí a vybavení

Budova Fakulty managementu prošla v průběhu posledních let řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patří mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Studentům nabízí nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsou plně modernizované a nabízí vysoký komfort i v průběhu delší výuky (samozřejmostí jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích). Celá budova je pokryta signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž mají studenti automaticky přístup zdarma. V prostorách celé budovy se nachází celá řada klidových chill-out zón, které studenti využívají mezi přednáškami.

Moderní knihovna Fakulty managementu disponuje na třech patrech nejen rozsáhlým fondem odborné literatury, ale rovněž řadou prostorných coworkingových kójí, které studenti využívají pro samostudium, individuální i skupinové práce neb přípravu vlastních projektů. Studentům je k dispozici rovněž řada počítačových laboratoří, z nichž některé mohou sami využívat kdykoliv mimo výuku. Každý student má navíc jedinečnou možnost využívat zdarma až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365. Studenti Fakulty managementu mohou navíc zdarma získat i další aplikace či verze operačních systémů společnosti Microsoft.

Dotazy

Všechny nejasnosti nebo případné dotazy rádi rychle zodpovíme.

Zeptej se