Letní škola či seminář

Už na začátku svého doktorského studia by se měl student orientovat na práci v mezinárodních výzkumných projektech a měl by být motivován k mezinárodní prezentaci výsledků své práce. Přemýšlíte nad výjezdem do zahraničí za účelem získáním cenných zkušeností a užitečných poznatků pro svou vědecko-výzkumnou praxi? Zajímá vás krátkodobější aktivity, které jsou plné užitečných informací a praktických znalostí? Jednou z možností výjezdu jsou krátkodobé pobyty, mezi něž patří zahraniční letní školy a semináře (např. EDEN uvedený na této stránce) či konference.


Podpora OVV VŠE

  • O tuto podporu mohou žádat doktorandi prezenční a kombinované formy studia. Tato podpora je nenároková.
  • Podrobné informace

Podpora od FM VŠE


Semináře EDEN

EDEN jako součást Asociace evropských manažerských vysokých škol EIASM pomáhá vědcům, kteří se chtějí zúčastnit vzrušujícího doktorského dobrodružství, a přispívá k úspěšnému budování jejich vědecké cesty.

EDEN je založen na rozmanité nabídce doktorských seminářů, jejichž cílem je účastníky přivést do systematické akademické interakce. Programy EDEN se skládají převážně z intenzivních týdenních seminářů, které se zabývají aktuálními a pokročilými otázkami metodologie výzkumu v managementu a řeší hranice konkrétních oblastí zájmu. Vše podstatné najdete v aktuálním seznamu seminářů.

POZOR! Pokud máte zájem o uznání účasti na semináři (v rámci splnění povinnosti doktorandů Fakulty managementu VŠE absolvovat část studia na zahraniční instituci), kontaktujte proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium PŘED registrací na seminář.


Letní školy

Letní školy jsou krátkodobé mezinárodní vzdělávací akce, které jsou zaměřeny na určitý vědecký obor. Jejich program se zpravidla skládá z přednášek, diskuzí, workshopů a praxí. Je důležité, aby vybraná letní škola byla zaměřena na studenty doktorského studia či akademické pracovníky (nikoliv na studenty bakalářského či magisterského studia).

POZOR! Pokud máte zájem o uznání účastí na letní škole (v rámci splnění povinnosti doktorandů Fakulty managementu VŠE absolvovat část studia na zahraniční instituci), kontaktujte proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium PŘED registrací na letní školu.

Letní školy pro doktorandy nabízí např. Radboud Summer School (v seznamu filtrů v levé části stránek zvolte v sekci Academic level položku PhD).


V případě dotazů kontaktujte fakultního proděkana pro vnější vztahy nebo proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium.