14. ročník vědecké konference doktorandů FMSCICOM 2023 přinesl řadu zajímavých témat

Už po čtrnácté v řadě proběhla na Fakultě managementu konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v managementu pod názvem FMSCICOM 2023. Letošního ročníku, který se uskutečnil v pátek 27. října 2023 se zúčastnilo na 50 hostů, z toho 11 aktivně prezentujících studentů doktorského studia. Ph.D. studenti z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty informatiky a managemetnu Univerzity Hradec Králové a Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni představili v průběhu konference svůj postup na výzkumech, které zpracovávají v rámci svých dizertačních prací.

Konferenci i tentokrát navštívila řada zahraničních vědecko-výzkumných a akademických pracovníků, kteří v diskusi prezentujícím poskytli cennou zpětnou vazbu a možná doporučení na vylepšení jejich výzkumů. Na účastníky konference v letošním roce čekaly také 2 keynote, konkrétně přednáška Analysing the human-machine interface – Theories and research methods for understanding successful development and implementation of technology od Caroline Dotter z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg a přednáška How to increase consumer satisfaction by using the design thinking method? od Agnieszky Piekara z Wroclaw University of Economics and Business. Mezi další čestné hosty pak patřil Amitabh Anand z Excelia Business School, Dóra Horváth z Corvinus University of Budapest a Marek Kosny z Wroclaw University of Economics and Business, kteří byli společně s Tomášem Kinclem, Lenkou Komárkovou a Mojmírem Sabolovičem z Fakulty managementu VŠE členy odborné komise, která jednotlivá vystoupení hodnotila.

I v letošním roce odborná komise vyhodnotila jednotlivé příspěvky a zvolila tři nejlepší. V jejich hodnocení se odráželo komplexní pojetí výzkumu, prezentační dovednosti a také úroveň zpracovaných vědeckých posterů. Tři ocenění v letošním roce (bez udání pořadí, abecedně) jsou:

  • Zdena Hrušková: Navigating Informal Learning in Czech SMEs: A Critical Discursive Psychology Approach.
  • Petr Šimáček: Does informal relationship with colleagues influence post-meeting task performance and meeting effectiveness? Affective events theory perspective.
  • Laura Völkl: Higher Education Institutions as Communication Channels for Sustainability

Vědecká konference FMSCICOM se koná pravidelně na podzim kalendářního roku a slouží jako platforma pro studenty doktorského studia, aby si mohli takzvaně „vyzkoušet konferenci nanečisto“. Povinnou součástí pro její aktivní účastníky je odevzdání konferenčního příspěvku, přičemž tzv. juniorní doktorandi (tedy ti, kteří jsou v 1. nebo 2. ročníku svých doktorských studií) odevzdávají záměr svého vědeckého směřování, tzv. research proposal, seniorní doktorandi  (tedy ti, kteří studují 3 a více let) odevzdávají rozšířený abstrakt s jeho obvyklými součástmi. Letošní ročník přinesl novinku v podobě vědeckých posterů, tedy velkoformátových plakátů, na nichž účastníci v graficky přehledné podobě stručně shrnují svůj výzkum.

Konference je pro všechny účastníky zcela zdarma a je financována z prostředků Interní Grantové Soutěže Vysoké školy ekonomické v Praze.