4. ročník soutěže Studentské vědecko-odborné činnosti přinesl zajímavá témata

V pořadí již čtvrtý ročník odborné soutěže Studentské vědecko-odborné činnosti přinesl opět zajímavá témata a metodické přístupy studentů Fakulty managementu. Celkem 8 účastníků se v pátek 29. dubna 2022 rozhodlo využít možnosti prezentovat své přístupy k řešení odborných problémů před odbornou porotou složenou nejen z pedagogů Fakulty managementu, ale i zástupců společností z praxe. Závěrečná konference, kterou celá soutěž vyvrcholila a v jejímž průběhu studenti své práce prezentovali, proběhla v hybridním režimu. Každý, kdo měl o konferenci a samotné prezentace zájem a nemohl se dostavit přímo na místo konání konference, ji tak mohl sledovat v on-line prostředí Microsoft Teams.

Soutěž Studentské vědecko-odborné činnosti (SVOČ) si klade za cíl vytvořit odbornou platformu, která umožní studentům nejen prezentovat své odborné, metodické a vědecko-výzkumné přístupy, ale především získat cennou zpětnou vazbu a komentáře odborné poroty. V té letošní kromě proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia, doc. Ing. Tomáše Kincla, Ph.D. a tajemnice soutěže, Ing. Ireny Stejskalové, Ph.D. zasedli také pedagogové Fakulty managementu, Ing. Věra Králová, Ph.D. a Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. Náhled a komentáře z reálné praxe pak přinášeli Ing. Lenka Chrobočková z Jihočeského vědecko-technického parku a Ing. Kamil Koranda ze společnosti Anglo Česká.

Vysokou úroveň studentských prací i kvalitu jejich prezentace v samém závěru konference komise ohodnotila přidělením bodů jednotlivým účastnicím:

  1. místo – Anna Buchtelová, Vliv konceptu GATE a dalších faktorů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  2. sdílené místo – Václava Štemberková, Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v manažerském rozhodování, a Aneta Veselá, Chování spotřebitelů při pořízení psa.
  3.  sdílené místo – Monika Musilová, Vnímaný vliv produktu na životní prostředí, a Jana Houšková, Paušální daň v ČR v komparaci s vybranými státy Evropy.
  4. – 6.  sdílené místo (bez pořadí, abecedně) – Petra Jeroušková, Kalkulace nákladů ve vybrané společnosti, a Nikola Káčerová, Očkovanie HPV v kontexte pozitívnej externality, a Karolína Marková, Finanční ochrana v ČR vypočítaná pomocí Kakwani indexu.

Všem účastnicím nejen gratulujeme, ale především děkujeme, že se nebály vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet si prezentaci svým výzkumů.

4. ročník soutěže Studentské vědecko-odborné činnosti přinesl zajímavá témata